hits

Risiko for nytt drap?

Vil det være mulig å vurdere en person som har begått et drap, til å ha lav risiko for fremtidige voldshandlinger? Illustrasjonsfoto: Colourbox Vurdering av voldsrisiko Vurdering av fremtidig ...

Når vold går fra tanke til handling

Alle mennesker vet at det er galt å utøve vold. Noe av det første man lærer som barn, er at voldelig atferd ikke er akseptert. Om man ikke får høre det hjemme, kan man være sikker på at man ellers ...

Når psykotiske mennesker dreper

Mannen med øksen Selv om mannen hadde en kjent schizofreni, hadde han for en tid tilbake falt ut av behandlingsapparatet. Det var egentlig ikke særlig vanskelig; han lot bare være å møte til fasts...

Et varslet drap?

Brennpunkt-redaksjonen i NRK stilte ganske nylig dette spørsmålet gjennom en vellaget, men kanskje noe tendensiøs, presentasjon av tre drapssaker. Felles for disse drapene var at de ble begått av m...