hits

Terror er terror!

Nå som vårt hovedfokus i flere år - med rette - har vært på terrortrusselen fra islamistiske krefter, er det viktig ikke å glemme at også andre grupperinger eller enkeltindivider tidligere har...

Den norske islamisten

Den kjente, norske islamisten, Ubaydullah Hussain, er i Oslo tingrett dømt til fengsel i ni år, som en følge av rekrutteringsvirksomhet for terrororganisasjonen, IS. Retten fant at Hussain har...

Søstrene som sverget troskap til IS

Hva får to norsk-somaliske tenåringsjenter til å reise fra trygge Norge for å slutte seg til terrororganisasjonen, IS? Hvorfor velger to søstre fra Bærum å bryte tvert med sin familie, og i stedet ...

Den hatefulle predikanten

Den britiske islamisten Anjem Choudary er nå tiltalt og dømt for oppfordring til terror, og han risikerer inntil 10 års fengsel. Choudary har i mer enn 20 år kommet med hatefulle ytringer mot vestl...

Historien om en islamistisk mentor

Det er mange som leter etter plausible forklaringer på hvorfor tusenvis av unge mennesker (hovedsakelig menn), gjerne fra middelklassen, forlater sine europeiske hjemland, og reiser til Syria eller...

Historien om en norsk terrorist

Hvorfor velger noen å bli terrorister, mens andre nøyer seg med å bli hellige krigere? Hvilke psykologiske mekanismer kan ligge bak slike valg? Hvordan kan man forklare at en alminnelig, ung mann f...