Vurdering av selvmordsfare

Vurdering av selvmordsrisiko kan være en krevende øvelse, som innebærer at man som behandler må stille seg følgende spørsmål: Kan det foreligge en risiko for at personen man står overfor, kommer ti...

hits