hits

En TV-serie som fører til selvmord?

"13 Reasons Why" heter TV-serien som enkelte mener kan ha påvirket unge mennesker til å begå selvmord den siste tiden. Særlig har det vært en selvmordsbølge blant ungdom i Trondheim og Lilleha...

Vurdering av selvmordsfare

Vurdering av selvmordsrisiko kan være en krevende øvelse, som innebærer at man som behandler må stille seg følgende spørsmål: Kan det foreligge en risiko for at personen man står overfor, kommer ti...