hits

Forbrytelse og tilregnelighet

Det er ikke alltid en forbrytelse utløser en ordinær straffereaksjon. Betingelsen for dom til fengsel eller forvaring er nemlig at personen blir funnet å være strafferettslig tilregnelig. Finner re...

Forbrytelse og straff

Hvorfor forventes det at man skal straffes hvis man begår en forbrytelse? Er det for å gi den fornærmede personen anerkjennelse for den skade eller det tap personen har blitt påført? Gir man, ved å...