hits

Ikke rør psykosen min!

Det kan være mange grunner til at en person slutter å innta antipsykotiske medisiner. Kanskje opplever han plagsomme bivirkninger av medisinene. Eller kanskje føler han det som stigmatiserende...