hits

Narsissismen som ødela Pink Floyd (2)

Mens jeg i det foregående innlegget redegjorde for noe av historien til Roger Waters og Pink Floyd, skal jeg i dette innlegget forsøke å underbygge min påstand om at Roger Waters må bære hoved...

Narsissismen som ødela Pink Floyd (1)

Min hypotese er at den opprivende og endelige splittelsen i Pink Floyd som skjedde på 1980-tallet, var et resultat av egenrådigheten til Roger Waters. Slik jeg ser det, startet denne prosessen...

Narsissisme på godt og vondt

Kan man bli en genierklært kunstner uten å ha en narsissistisk personlighet? Er det i det hele tatt mulig å skape vidunderlig kunst uten å ha narsissistiske karaktertrekk? Joan Crawford og Bette...

Menn som hater kvinner

Hvordan skal man forklare at en mann dreper sin kvinnelige partner fordi hun vil forlate ham? Hva er det som får denne mannen til å overstyre alt som finnes i ham av innebygde hemninger mot bruk av...

Den narsissistiske sårbarheten

Mennesket er et sosialt vesen. Det ligger derfor i vår natur å søke tilknytning til andre mennesker. Relasjonene vi etablerer, blir viktige ankerpunkter i vår tilværelse. Noen relasj...

Den narsissistiske sjefen

"Faglig sett var hun middelmådig. Men hun viste tidlig at hun likte å ha makt, og hun hadde arbeidet seg målbevisst oppover i systemet. Så en dag tronet hun i sjefsstolen, og ingen skulle etter det...