hits

august 2016

Den hatefulle predikanten

Den britiske islamisten Anjem Choudary er nå tiltalt og dømt for oppfordring til terror, og han risikerer inntil 10 års fengsel. Choudary har i mer enn 20 år kommet med hatefulle ytringer mot vestl...

Dyrker vi uærligheten på sosiale medier?

Kan en ukritisk bruk av sosiale medier være en medvirkende årsak til at unge mennesker utvikler psykiske lidelser? Eller får en forfeilet virkelighetsoppfatning? Hvilke forutsetninger må i så fall ...