hits

mars 2016

Tvangsbruk i psykiatrien kan ogs skje utenfor sykehus

Bruk av tvang i psykiatrien kan i en del tilfeller vre nyttig og hensiktsmessig. Dette gjelder srlig i forbindelse med innleggelser p akuttpsykiatrisk avdeling, hvor tvangen sikrer en ndvendig behandling av mennesker med alvorlige sinnslidelser.


Illustrasjonsfoto: Colourbox

En person som er preget av psykotiske eller maniske symptomer vil ikke sjelden motsette seg svel innleggelse p sykehus som adekvat behandling med legemidler. Dersom vilkrene for en tvangsinnleggelse er til stede, vil denne motstanden kunne overprves.

Tvang ogs etter utskrivelse

Men ogs ved utskrivelse fra det psykiatriske sykehuset vil det kunne vre en behandlingsmessig fordel om personen fortsetter vre underlagt tvungent psykisk helsevern. Det vil i s fall vre en psykiater eller psykologspesialist ved det distriktspsykiatriske senteret (DPS) som da vil vre ansvarlig for flge opp tvangsbruken.

Bruk av tvang utenfor sykehus kan vre hensiktsmessig hvis pasienten har en alvorlig sinnslidelse som forverrer seg i perioder, og som gjr det ndvendig med hyppige innleggelser p akuttpsykiatrisk avdeling.

 

Mannen som sluttet innta sine medisiner

La meg ta et eksempel: Hvis pasienten har en kronisk psykoselidelse, en schizofreni, vil denne nesten alltid forverres hvis pasienten slutter innta antipsykotiske medisiner. Nr tilstanden forverres, og pasienten fremviser psykotiske symptomer, vil han ofte motsette seg innleggelse p psykiatrisk sykehus.

 

sad and lonely teenager with hidden face sitting in the night park
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Er han underlagt tvungent psykisk helsevern nr han flges opp p det distriktspsykiatriske senteret (DPS), kan spesialisten der begjre ham tvangsinnlagt p psykiatrisk avdeling. Spesialisten fatter da ganske enkelt et vedtak om overfring av tvangen fra DPS til det psykiatriske sykehuset.

Men dette vil ikke kunne skje dersom pasienten gr til frivillig behandling p DPS. Psykologspesialisten eller psykiateren vil ikke da ha anledning til begjre ham tvangsinnlagt p sykehus.

Hvis frivillig p poliklinikk, skal innleggelse skje frivillig.

Hvis vi gr tilbake til eksempelet med den schizofrene mannen som sluttet innta sine medisiner, er hovedregelen den at en innleggelse p psykiatrisk avdeling kun vil skje dersom mannen gr med p bli innlagt. Frivillig. Dette fordi han frivillig har latt seg behandle poliklinisk p DPS.

 

Tanken er at hvis man er i et frivillig behandlingsopplegg utenfor sykehus, skal man vre trygg p at dette ikke plutselig endres til et tvangsopplegg hvis man m legges inn.

Anorexia - Printed Diagnosis with Red Pills, Injections and Syringe. Medical Concept with Selective Focus.
Foto: Colourbox
 

Begjring om tvungen legeunderskelse

Hvis behandleren p DPS mener at den frivillige pasienten er i behov av en innleggelse p lukket avdeling, og pasienten motsetter seg en slik innleggelse, vil det vre mest riktig om behandleren formelt avslutter behandlingskontakten med pasienten.

 

Bydelsoverlegen vil s bli anmodet om fatte et vedtak om tvungen legeunderskelse (TLU) av pasienten. Pasienten vil deretter bli brakt til DPS, hvor en ny vurdering gjres. 

Hvis den som n vurderer pasienten, finner at vilkrene for en tvangsinnleggelse er til stede, kan pasienten begjres tvangsinnlagt p lukket, psykiatrisk avdeling. 

 

I begge tilfeller ender det med en tvangsinnleggelse, men i det siste eksempelet (hvor paienten ikke er underlagt tvungent psykisk helsevern) vil man mtte bruke mer tid og ressurser p f gjennomfrt innleggelsen.

 

Mulighet for tvangsmedisinering

Det at en pasient er underlagt tvungent psykisk helsevern utenfor sykehuset, muliggjr ogs skalt tvangsmedisinering med antipsykotiske legemidler.


Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

Slik tvangsmedisinering kan bli iverksatt i de tilfeller hvor pasienten gjentatte ganger slutter innta medisiner s snart han skrives ut fra sykehus. Ofte foreligger det et betydelig rusmisbruk parallelt med den alvorlige psykoselidelsen. Det tar derfor ikke lang tid fr pasienten igjen er preget av psykotiske symptomer, og pny m innlegges p lukket avdeling.

 

For unng stadige innleggelser, og for forhindre kognitiv svikt og et stadig strre funksjonsfall hos pasienten, kan det derfor vre hensiktsmessig fatte vedtak om tvangsmedisinering. Dette betyr at pasienten fr sin antipsykotiske medisin enten han vil eller ikke. Som oftest vil dette mtte skje ved gi regelmessige injeksjoner med depotmedisin. 

Nr kan det vre hensiktsmessig med bruk av tvang?

Slik jeg ser det, kan alts utskrivelse til tvungent psykisk helsevern utenfor sykehus frst og fremst gi en helsemessig gevinst hvis pasienten er i en fase av livet - og sykdomsprosessen - som tilsier et behov for hyppige og yeblikkelige innleggelser p akuttpsykiatrisk avdeling.

Eller hvis pasienten gang p gang nekter innta sine medisiner, og av den grunn m behandles med legemidler mot sin vilje (tvangsmedisinering).