hits

Innsikt

Tanker om innsikt

Gjennom mitt arbeid som psykiater har jeg blitt stadig mer opptatt av begrepet innsikt, og i hvilken grad innsikten pvirker sykdomsforlpet og behandlingen.

Hva menes med innsikt? I psykiatrien betyr det ha innsikt at man er i stand til vende blikket innover mot egen psyke, og helt eller delvis forst de prosesser som er i gang. Men man forstr ogs at det indre livet er under pvirkning fra den ytre verden, og at det eksisterer sammenhenger.


Man forstr eksempelvis at de symptomene man sliter med, henger sammen med den psykiske lidelsen man har. Og man forstr at medisinene man fr, fjerner symptomene, og gjr det lettere leve med den psykiske lidelsen.


Mangel p innsikt er et vanlig problem hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser, og gjr det vanskelig etablere varige behandlingsallianser. Den manglende innsikten frer ofte til at pasienten nekter innta forordnede medisiner, med det resultatet at lidelsen forverres ytterligere.


Selv om innsikten tilsynelatende bedres i lpet av et behandlingsforlp, kan det vre vanskelig holde fast p denne bedringen. Jeg synes dessverre det er ganske vanlig at den nyvunne innsikten gradvis smuldrer opp etter utskrivelse fra akuttavdelingen. Dette frer igjen til vegring mot innta sine medisiner regelmessig, og en oppblussing av symptomene etter kortere eller lengre tid vil bli konsekvensen.


Studier viser at mellom 50 og 80% av schizofrene pasienter velger slutte med sine antipsykotiske medisiner etter utskrivelse fra sykehus. Dette gjr de selv om de under innleggelsen erfarte at medisinene hadde en dempende effekt p de psykotiske symptomene.


Manglende innsikt er ogs en viktig risikofaktor nr man gjr strukturerte farlighetsvurderinger. Faren for nye voldshandlinger vil vre strre nr innsikten i egen psykisk lidelse og eget voldspotensiale er fravrende.


Det er flere hypoteser, men s langt vet man ikke hvorfor innsikten svikter hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Man vet heller ikke hvordan det skjer, eller nr i sykdomsforlpet gjenvinningsevnen er tapt for alltid.