hits

Tanker om innsikt

Gjennom mitt arbeid som psykiater har jeg blitt stadig mer opptatt av begrepet innsikt, og i hvilken grad innsikten påvirker sykdomsforløpet og behandlingen. Hva menes med innsikt? I psykiatrien be...