hits

Når kongen står i veien

Macbeth dreper Skottlands konge for at han selv skal bli konge. Er Macbeth i så måte enestående i sin ondskap, eller er det slik at vi alle vil kunne utføre onde handlinger, hvis det anses som nødv...