hits

Kvinnen med barselsdepresjon

Kvinnen som ble innlagt på psykiatrisk avdeling, hadde født sitt første barn knappe to uker tidligere. Kvinnens ektemann ? barnets far ? hadde vært til stede ved fødselen, som forløp helt normalt. ...