hits

Åpen dag på lukket avdeling

kommentarer

Du lurer kanskje på hvordan det ser ut på en lukket, psykiatrisk avdeling? Ja, da er du ikke den eneste. For da Lovisenberg Diakonale Sykehus åpnet dørene for offentligheten den 3. februar, strømmet det på med folk som gjerne ville inspisere den nye psykiatriske klinikken, bare noen dager før den skulle tas i bruk.

Den nye psykiatriske klinikken                   Foto: Fred Heggen

Åpningen av ny psykiatrisk klinikk

Noen ganger kan man få inntrykk av at det bare skjer negative ting i psykiatrien. Godt da at det av og til dukker opp et og annet lyspunkt. Ett slikt lyspunkt åpenbarte seg den 31.01.18, da Lovisenberg Diakonale Sykehus åpnet sin flunkende nye psykiatriske klinikk, med en rekke prominente gjester til stede. Den mest prominente var utvilsomt kronprinsesse Mette-Marit, som fikk æren av å klippe åpningssnoren.

Åpen dag

Tre dager senere, den 3. februar, arrangerte altså sykehuset "Åpen dag" på psykiatrisk avdeling. Dørene ble åpnet for alle som var interessert i å se hvordan nybygget ser ut på innsiden, og noen hundre mennesker grep sjansen, og møtte opp. For mange var dette første gang de var inne på en psykiatrisk avdeling.

På vei inn i heisen for en guidet tur                     Foto: Fred Heggen

Myter om psykiatri

Til tross for at vi skriver 2018, lever mytene om psykiatrien videre. Det kan være mange grunner til det. Først og fremst skyldes nok opprettholdelsen av mytene at det er lite kunnskap om hva som skjer på psykiatriske sykehus.

Det eksisterer nok også en allmenn, nedarvet frykt for mentale lidelser, siden det først er de siste 60-70 årene man har hatt muligheter til å tilby virksomme behandlingsmetoder. Før dette kunne en alvorlig psykisk lidelse være ensbetydende med et helt liv på asylet.

Enda tidligere, den gangen det ikke fantes asyler, ble mennesker med alvorlige sinnslidelser ikke sjelden lenket fast i kjellere eller i fjøs.

Psykiske lidelser er usynlige

Psykiske lidelser er dessuten "usynlige", i motsetning til mange somatiske sykdommer. Alt dette har nok vært medvirkende faktorer til at psykiske lidelser har blitt stigmatisert.

Fantasier hos folk flest

Siden man vanligvis kun får anledning til å komme på innsiden av en lukket, psykiatrisk avdeling hvis man er ansatt der, eller hvis man er pasient på avdelingen, er det nok mange som har høyst ulike fantasier om hva som foregår der. Eller hvordan avdelingen ser ut.

Fellesmiljøet i mottaksposten                        Foto: Fred Heggen

Ergoterapirommet i 6. etg.                       Foto: Fred Heggen

Mange har sett "Gjøkeredet", og tenker nok at denne filmen gjenspeiler virkeligheten på en psykiatrisk avdeling per i dag. Andre ser for seg at pasientene går subbende rundt i ring, iført tvangstrøyer og ansiktsmaske, neddopede og siklende.

Det kan være fantasier om at behandlingstiltakene skjer vilkårlig, eller at de gis som en form for straff. Ja, noen har til og med forestillinger om at det foregår ren tortur på psykiatriske avdelinger.

Selv om dette er langt fra den virkeligheten man møter på norske, psykiatriske sykehus, kan det synes som om det er et stykke igjen før det psykiske helsevernet kan bedømmes, uten inngrodde fordommer som forstyrrende elementer.

Treningskjøkken                                                     Foto: Fred Heggen

Starten på en tradisjon?

Det at Lovisenberg Diakonale Sykehus - for første gang i sykehusets historie - har arrangert "Åpen dag", tenker jeg er et viktig skritt i retning av å skape reell åpenhet om det psykiske helsevernet som skjer på sykehusene. Plutselig var det mulig for "alle"  å se hvordan det ser ut på innsiden av en psykiatrisk klinikk. Man fikk anledning til å inspisere de syv sengepostene, med til sammen 66 pasientrom (samtlige rom har eget bad), og man kunne med egne øyne se vaktrommene, fellesarealene, eller de ulike aktivitetsrommene.

Ikke minst var det muligheten til å nyte den fantastiske utsikten fra byggets øverste etasjer.

Publikum informeres av ansatte                   Foto: Fred Heggen

 

Utsikt fra takterrassen i 6. etg..                   Foto: Fred Heggen

Klinikksjef Martin Veland ønsker publikum velkommen     Foto: Fred Heggen

Et pasientrom                                                Foto: Fred Heggen

Åpenhet i praksis

Forhåpentligvis vil det avholdes flere åpne dager på Lovisenberg sykehus i tiden som kommer. Ved at dørene åpnes for offentligheten, vil det psykiske helsevernet avmystifiseres og ufarliggjøres.

Fantasier om mørke, skumle asyler vil komme til å bukke under i møtet med de lyse, delikate og luftige lokalene som huser vår psykiatriske klinikk. Fastlåste forestillinger om umenneskelig og nedverdigende behandlingsformer vil forhåpentligvis bli erstattet av mer virkelighetsnære oppfatninger.

Det å arrangere Åpen dag på psykiatrisk klinikk er et viktig bidrag i kampen for å alminneliggjøre psykiske lidelser. Dette er åpenhet i praksis. La oss fortsette med det.