hits

Kan #metoo virkelig gjøre en forskjell?

kommentarer

Er du en av dem som mener at #metoo-kampanjen begynner å bli i drøyeste laget? Tenker du at dette har gått for langt, nå som hodene til samfunnstoppene ruller i et tempo som gir assosiasjoner til giljotinen under den franske revolusjonen?

Sexual harassment of women at work in the office

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Franske kjendiskvinner

Så er det kanskje ikke tilfeldig at det er i Frankrike det har dukket opp et opprop mot #metoo. Hundre kjente kvinner, deriblant skuespillerinnen, Catherine Deneuve, har skrevet under på dette oppropet, hvor det hevdes at #metoo- kampanjen har ført til en heksejakt på menn: "Voldtekt er en forbrytelse. Men det å forsøke å forføre noen, selv på en pågående eller klumsete måte, er ikke det."

#metoo handler om makt

Nå handler vel ikke #metoo-knaggen om at det skal bli forbudt for menn å forsøke å sjekke opp damer. I mine øyne er ikke budskapet til #metoo så veldig komplisert. I det store og hele handler det jo bare om at man ikke må utnytte en høyere maktposisjon til å skaffe seg sex. (Legg merke til at jeg trekker frem sex-aspektet.)

Som leder bør man altså ikke prøve seg på en underordnet, fordi det i utgangspunktet foreligger en asymmetri i maktforholdet. Hvis den underordnede i tillegg er betydelig yngre, vil denne asymmetrien forsterkes.

Fortsatt lov å flørte

Slik jeg forstår #metoo-knaggen, er det dette man vil til livs. Det må fortsatt være lov å flørte på en arbeidsplass, men viktig da å ha i mente at tafsing eller annen seksualisert atferd ikke faller inn under flørtebegrepet.

Det er faktisk vanskelig å si at det skal være forbudt for en leder å flørte med en kvinne bare fordi hun har en lavere maktposisjon enn ham. Til det er det altfor mange eksempler hvor leger gifter seg med legesekretærer, direktører med medarbeidere, redaktører med journalister, filmprodusenter med skuespillere. Med andre ord; tilsynelatende vellykkede forhold selv om maktforholdet i utgangspunktet var asymmetrisk.

Men jeg vil tro at disse forholdene utviklet seg ved at det foregikk en gjensidig flørt, og at ingen av partene følte seg overkjørt. Det var sannsynligvis snakk om likeverdige parter, til tross for forskjeller i makt og posisjon

Velger man å flørte, så forventes det heretter at man skal bli flinkere til å lese signalene fra personen man flørter med. Får man ingen respons, bør man snarest gi opp hele prosjektet, og gå videre. På samme måte hvis man blir litt ivrig på et julebord; et nei betyr nei, og man bør være seg sin alder og posisjon bevisst. Man bør tilstrebe noe mer gentleman-takter, slik enkelte har tatt til orde for. Det er forøvrig bare på film at unge kvinner får tenning av å danse med bestefar.

Asian Chinese Employee or secretary getting manager or business man sexual harassed or harassment and reject him

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Veilederrollen

Det er også viktig å huske at det forventes at man som sjef, leder eller en mer erfaren arbeidstaker går inn i rollen som veileder og støttespiller for dem som er nye på arbeidsplassen eller i organisasjonen. De nyankomne er gjerne yngre, og de mangler erfaring.

Jeg har erfaring både fra det å bli veiledet, og til selv å veilede andre. Min erfaring er at veilederrollen er viktig og meningsfull, og at den baserer seg på tillit.

Hvis man først påtar seg denne rollen, bør det være en hovedregel at man ikke legger an på den yngre medarbeideren. Dette vil hun i så fall kunne oppfatte som et grovt og uopprettelig tillitsbrudd. Men igjen er det umulig å være altfor kategorisk. Er det snakk om gjensidige følelser, kan det også i en slik relasjon oppstå et kjærlighetsforhold.

Datteren min og #metoo

Jeg spurte min tyve år gamle datter om hva hun mente om #metoo-kampanjen. Hun svarte at hun syntes den var viktig og absolutt relevant. Hun innrømmet at hun av og til tenkte med bekymring på hvordan det ville bli for henne i fremtidige praksisperioder på medisinstudiet, og i tiden etterpå som lege i spesialisering. Hun fryktet hun da ville måtte forholde seg til eldre, overordnede kolleger som ville utsette henne for ubehagelige opplevelser.

Jeg må innrømme at denne bekymringsmeldingen satte meg litt ut. Ikke nok med at datteren min må slite hardt for å komme seg gjennom et tøft studium, men i tillegg har hun altså begynt å bekymre seg for tafsende overordnede som hun risikerer å møte i fremtidige praksisperioder.

Narsissistiske leger

#metoo-kampansjen ble derfor plutselig ubehagelig aktuell for min del. Jeg vet jo at det finnes narsissistiske, maktsyke og hensynsløse drittsekker i legeyrket, også, og 3600 leger og medisinerstudenter har allerede skrevet under på et opprop som de har kalt #utentaushetsplikt. De protesterer der mot seksuell trakassering på arbeidsplassene.

one business woman man couple sexual harassment in silhouette studio isolated on white background

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Min egen turnustid

Samtalen jeg hadde med min datter, fikk meg til å tenke på min egen turnustid, helt tilbake i 1988. Jeg var turnuskandidat på et større sykehus på Østlandet, og som ung, nyutdannet  lege husker jeg dette som en fin tid. Vaktene på sykehuset var imidlertid tøffe, dels fordi de var lange, dels fordi tilstrømningen av syke eller skadde pasienter var jevnt stor.

En kvinnelig studievenninne hadde også turnustjeneste på det samme sykehuset. Vaktene hennes ble nok enda mer slitsomme, særlig det halvåret hun var på kirurgisk avdeling. Dette ble jeg først klar over på et mye senere tidspunkt.

Den kvinnelige turnuskandidaten

Hun fortalte meg da at de gangene hun hadde vakt samtidig med en bestemt assistentlege (kvinnens overordnede, ca 10 år eldre, gift familiefar), ble hun hele tiden utsatt for et massivt press om å ha sex med ham. Han maste om dette på hver eneste vakt, som jo varte helt til neste morgen.

Hun avviste ham, men hun følte hun måtte gjøre dette med forsiktighet, og aller helst måtte hun gjøre det med et smil. For hun forstod at det var viktig ikke å krenke den pågående assistentlegen.

Oppfattet han avvisningen som en krenkelse, risikerte hun å få ham som fiende. I så fall kunne han ødelegge mye for henne, siden hun tidlig hadde flagget sitt ønske om en dag å bli kirurg. I den forbindelse var hun helt avhengig av den mannlige assistentlegen for å få bli med på operasjoner.

Det var på den tiden aldri snakk om at slike hendelser skulle varsles til noen. Så den kvinnelige turnuskandidaten måtte pent finne seg i at maset fortsatte. På hver eneste vakt. Hadde hun varslet om dette til avdelingsoverlegen, ville hun sannsynligvis ha blitt kastet på dør. Slik var det den gangen, og slik fortsatte det dessverre å være i årene som fulgte.

Sexual harassment and sex abuse with a yellow street or highway sign on a blue sky with a woman victim and a man bullying icon in the process of a physical assault at the workplace or in private.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kan #metoo føre til endringer?

Forhåpentligvis vil #metoo- kampanjen eller #uten taushetsplikt endre på dette, slik at unge, kvinnelige medisinerstudenter eller leger skal slippe å grue seg til de skal ut i praksis. Ja, det kan i hvert fall være lov å håpe.

Hovedgrunnen til at #metoo gikk fra å være en oppfordring på sosiale medier om å varsle, til nå å likne på selveste syndefloden, er dessverre at seksuell trakassering har vært - og er fremdeles - et omfattende problem. På alle steder. I alle yrker. Særlig er det yngre kvinner som rammes av dette, og som oftest er det menn som utnytter sine maktposisjoner til å trakassere dem.

Det er dette #metoo-kampanjen forsøker å gjøre noe med, og hvis den skal lykkes, må den vise seg å være noe mer enn et forgjengelig blaff. Den må skape varige holdningsendringer, og den må resultere i endret relasjonell atferd i arbeids- eller organisasjonsliv. Den må i den forbindelse få frem hva som er greit å gjøre, og hva som kan defineres som grenseoverskridende atferd. 

Narsissisme i utfoldelse

Personlig er jeg redd det ikke kommer til å skje varige endringer. Dette fordi mennene som bedriver seksuell trakassering, ikke kommer til å endre seg. Seksuell trakassering er nemlig uttrykk for en overdreven narsissisme, og denne narsissismen kommer ikke til å bli borte av seg selv. Slik jeg ser det, er det de narsissistiske personlighetrekkene hos dem som trakasserer, som er elefanten i rommet. Alkoholen er bare med og forsterker disse karaktertrekkene.

Det beste vi kan håpe på, er at #metoo vil gjøre det lettere for kvinner og menn å varsle om seksuell trakassering. Ikke bare nå,  men også i fremtiden.