Mindre bruk av tvang på Lovisenberg

Det har lenge vært et helsepolitisk mål i Norge å få redusert bruken av tvang i psykiatrien. Gledelig var det derfor at man på innntaksposten til Lovisenberg Diakonale Sykehus lyktes med å redusere bruken av beltefiksering med hele 85%, gjennom ulike tiltak fra miljøpersonalets side.


Foto: Fred Heggen
 

Prosjektet igangsettes

Ingen hadde vel forventet at nedgangen i beltefikseringen skulle bli så stor, da pilotprosjektet ble sparket i gang på akuttpsykiatrisk inntakspost i november 2013. Nøyaktig ett år senere var altså bruken av mekaniske tvangsmidler (belteseng) redusert med 85%!

Jeg må innrømme at jeg fortsatt må gni meg i øynene når jeg ser dette tallet, så jeg tenkte at studien absolutt fortjener å bli hentet frem i lyset igjen.

Når benyttes belteseng?

Når brukes såkalt beltefiksering, lurer du kanskje på. Jo, beltefiksering brukes hvis man anser det som siste utvei for å forhindre at en utagerende, psykotisk pasient skader seg selv eller andre. Før man går til det skritt å beltelegge pasienten, har man imidlertid først forsøkt en rekke andre tiltak for å roe situasjonen, uten å lykkes.


Illustrasjonsfot: Colourbox
 

Kanskje tenker du at dette er en middelaldersk og inhuman måte å behandle mennesker, og ja, det er unektelig veldig spesielt å skulle reime en person fast til en seng. Det er viktig da å huske at hvis personen er preget av psykotisk angst og desperasjon, er det sterke krefter i  sving. Vedkommende kan derfor være i stand til å gjøre stor skade på mennesker eller inventar.

Enkelte ganger kommer man simpelthen ikke utenom beltefiksering, og i de aller fleste tilfellene pleier personen da å roe seg ned.

Nye veier

Uansett, i 2013 ønsket prosjektgruppen, bestående av Martin C Veland, Anders Jacob, Jorunn Olstad og Martin Myhre, å gå nye veier når det gjaldt bruk av tvangsmidler. Hypotesen var at en kombinasjon av tidlig voldsforebyggende intervensjon, og fysisk fastholding ved utageringer, ville kunne erstatte beltefiksering i mange tilfeller.


Sjef på psykiatrisk klinikk, Lovisenberg, Martin C Veland
 

Pasienter og personale måtte involveres

For at prosjektet skulle ha noen mulighet til å la seg gjennomføre, måtte både personalgruppen og pasientene involveres. Av erfaring visste man at de aller fleste beltefikseringene skjedde innen de første seks timene etter innleggelse. De preventive tiltakene måtte derfor iverksettes tidlig i behandlingsforløpet. Det var samtidig viktig å unngå at redusert tvangsmiddelbruk skulle gå på bekostning av sikkerheten til personale og pasienter.

Noe av det første man gjorde, var fysisk å fjerne beltesengen fra inntaksposten. Både for personale og pasientene var nok dette en psykologisk viktig markering av at en ny tid var i anmarsj.

Vurdering av voldsrisiko

De pasientene som ble innlagt på tvangsparagraf, måtte gjennom en rutinemessig vurdering av voldsrisiko. Etter vurderingen fikk de tilbud om en aggresjonsforebyggende samtale, i tillegg til et strukturert intervju om vold. Dette for å få pasientene til å reflektere over egen atferd og reaksjonsmønstre i stressende situasjoner.

Skjedde det likevel fysiske utageringer, og det ble nødvendig for miljøpersonale å ta kontroll over situasjonen, benyttet man nå en fastholding av pasienten. I praksis foregikk det ved at ett personal satt seg på hver sin side av pasienten, samtidig som de holdt en arm hver.

Den fysiske fastholdingen

Under selve fastholdingen forsøkte personale aktivt å opprettholde en løsningsorientert dialog med pasienten, og fastholdingen ble avsluttet når pasienten signaliserte at han hadde tilfredsstillende kontroll på egen atferd. Lengden på fastholdingen var aldri over 30 minutter.

Fastholdingens gjennomsnittlige varighet var faktisk på 8 minutter for kvinner, og 13 minutter for menn. Hadde pasientene i stedet blitt beltefiksert, ville de ganske sikkert ha måttet ligge i belter en god stund lenger.


Foto: Fred Heggen
 

Så kan man jo spørre om en fastholding i seg selv kan være mer belastende for enkelte pasienter enn for andre. Kanskje vil en så tett fysisk kontakt med andre mennesker kunne virke retraumatiserende? Det er likevel mye som tyder på at det oppleves som mer belastende for en slik pasient å skulle beltefikseres til en seng.

Varige holdningsendringer

Mens prosjektet pågikk, ble det samtidig arbeidet med struktur og holdningsendringer i personalgruppen. Det viste seg at både holdningsendringene  og måten å jobbe på holdt seg også etter at prosjektet ble avsluttet.


Foto: Fred Heggen
 

Fastholding har kommet for å bli

Det betyr at det veldig sjeldent skjer en beltefiksering på inntaksposten, og at i de aller fleste tilfellene er det tilstrekkelig med kortvarig fastholding. Tvangsbruken ser med andre ord ut til å være varig redusert.

Du tar feil; jeg er ikke syk!

Beskjeden om at man har en kronisk sykdom, kan være vanskelig å takle for mange. Særlig vanskelig kan det være for unge mennesker. Jeg har hatt flere pasienter som har blitt så fortvilet over en slik beskjed at de har gått inn i en tilstand av fornektelse. Dette har igjen gjort det vanskelig å få gjennomført et tilfredsstillende behandlingsopplegg.

Depressed Teenage Girl Lying In Bedroom
Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

Både psykiske og somatiske lidelser

Når et ungt menneske blir informert om at sykdomsbildet er forenlig med bipolar lidelse eller schizofreni, kommer det ofte en kraftig, emosjonell reaksjon. Jeg tenker at dette handler mye om skam. Bipolaritet og schizofreni er jo lidelser som har blitt forbundet med stigma og fordommer, så det er kanskje ikke så rart at det blir en reaksjon, tenker du kanskje.

Men hva tenker du når jeg sier at en liknende reaksjon også kan forekomme ved somatiske sykdommer med et kronisk forløp. Diabetes mellitus (sukkersyke), leddgikt og epilepsi er eksempler på slike sykdommer som hos et ungt menneske kan gi en liknende skamfølelse. Og denne følelsen leder igjen til fornektelse.

Den unge mannen med sukkersyke

Fra min tid som fastlege husker jeg meget godt den unge mannen som konsulterte meg på grunn av lengre tids tørste, slapphet og sykdomsfølelse. Han drakk flere liter vann daglig, uten at tørsten gav seg. På legekontoret målte vi blodsukkeret hans, og ikke veldig overraskende var dette veldig høyt.

Jeg valgte å legge ham inn på indremedisinsk avdeling for utredning og behandling. På sykehuset fikk han beskjed om at han hadde en insulinkrevende diabetes mellitus, og at han måtte regne med å sette insulin-injeksjoner på seg selv resten av livet.

Insulin
Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

Skammen

Da han kom tilbake til meg etter sykehusinnleggelsen, var han dypt fortvilet over diagnosen han hadde fått. Han følte seg utsatt for en voldsom urettferdighet. Hvordan kunne han få sukkersyke, sånn helt uten videre? Han som både var slank og veltrent, og som levde et normalt og sunt liv.

Fra å være en frisk, ung mann, var han nå - i egne øyne - en mann med en kronisk sykdom, som ville legge enorme begrensninger på hans livsstil, yrkesvalg og aktiviteter.

Katastrofetenkningen

Han følte hele livet var blitt ødelagt. Han tenkte på alt han likte å gjøre, og som han antok at han nå måtte slutte med. Han skulle aldri mer reise med kompisgjengen på fjellet og kjøre offpist, eller sitte ved den solfylte hytteveggen, og nyte en velsmakende en pils.  Aldri mer skulle han kose seg med afterski, gode viner og nattmat.

Det var en nedbrutt, ung mann som forlot fastlegekontoret den dagen. Jeg var skeptisk til om han ville følge opp kontrollene og behandlingen, men satte min lit til oppfølgingen han skulle få på diabetespoliklinikken.

Manglende motivasjon

Det viste seg at selv om den unge mannen møtte til time på diabetespoliklinikken, ble han likevel ikke motivert til å følge det anbefalte behandlingsopplegget. Senere fortalte han meg at sjokket som kom, da han fikk diagnosen insulinkrevende diabetes mellitus, etter hvert ble avløst av en blanding av trass og sinne.

Spørsmålene som hele tiden meldte seg hos ham, var: Hva om legene tok feil? Hva om det hele bare var en misforståelse?

Og var det nå så sikkert at han måtte bruke insulinsprøyter for å få stabilisert blodsukkeret på et normalt nivå? Kunne ikke hard fysisk trening og en viss kostholdsendring gjøre den samme nytten?

Utilstrekkelig behandling

Så, i stedet for å velge en trygg og forutsigbar behandling av sitt høye blodsukker, valgte han å følge sitt eget, improviserte behandlingsopplegg, som viste seg å være direkte livsfarlig. Blodsukkerverdiene hans var noen ganger kritisk høye, mens han andre ganger opplevde plagsomme følingssymptomer, som tegn på at insulindosene var for høye.

A diabetic insulin pen ready for use.
Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

To nye sykehusinnleggelser måtte til, før han fant motivasjonen til å lære seg prinsippene for en god diabetesbehandling. Han forstod at hvis han skulle få et normalt godt liv, var det helt avgjørende at han tok kontroll over sin sukkersyke. For tok han først kontrollen, ville hans diabetes ikke lenger føles som en kronisk sykdomstilstand, men mer som et handicap som det ville være fullt mulig å håndtere. Denne vissheten gjorde skamfølelsen hans mindre påtrengende.

Om å leve godt med sin diabetes

Det var ikke lenger snakk om å måtte forsake goder eller opplevelser, for han forstod at han kunne leve slik han var vant til å leve, så lenge han hadde blodsukkeret under kontroll. Det viste seg at livet hans ikke ble amputert; han måtte bare ta visse forholdsregler.

Om å leve godt med andre kroniske sykdommer

På samme måte vil det være ved andre kroniske sykdommer. Livet behøver ikke å bli endret i negativ forstand, men det fordrer at man følger behandlingsopplegget. Eksempelvis vil en ung kvinne med epilepsi kunne ha et normalt liv så lenge hun inntar epilepsimedisinen sin regelmessig.

Det samme vil være tilfelle for den unge mannen som får diagnosen, bipolar lidelse. Sykdommen vil kun få negative konsekvenser for hans livsførsel hvis han slurver med medisineringen, eller hvis han lar være å gi seg selv tilstrekkelig hvile og søvn. Eller hvis han utvikler et rusmisbruk.


Illustrasjonsfoto. Copyright: Anna Krømcke
 

En omstendelig prosess

Det kan altså være en omstendelig prosess å få et ungt menneske til å skulle akseptere at det resten av livet må leve med en kronisk sykdom, og dette gjelder både psykiske og somatiske sykdommer. En av de store utfordringene vil i så måte være å overbevise det unge mennesket om nødvendigheten av å følge et behandlingsopplegg som erfaringsmessig har vist seg å ha god effekt på sykdomsforløpet.

Skal man lykkes med dette, vil det være nødvendig å bearbeide skamfølelsen, slik at en fornektelse av sykdommen ikke inntreffer.

 

Foxy Knoxy: Historien om et karakterdrap

Husker du Amanda Knox, den amerikanske utvekslingsstudenten som i 2007 ble anklaget for å ha drept Meredith Kercher i Perugia, Italia? Du husker henne kanskje bedre som Foxy Knoxy, kallenavnet som fulgte henne i internasjonal presse et lite tiår. Netflix har i disse dager publisert en dokumentarfilm som tar for seg historien om Amanda Fox. Ser du filmen, blir du ganske sikkert sjokkert!


Amanda Knox
 

Innbruddet

Den 22 år gamle Meredith Kercher ble drept om natten. Hun var blitt påført en rekke knivstikk, hvorav ett nærmest kuttet strupen hennes. Hun ble funnet på gulvet i sitt soverom, døren var låst fra innsiden, og det var tydelige tegn til innbrudd.

Det mest naturlige ville selvfølgelig vært å etterforske dette som et innbrudd som gikk feil. Som fikk en fatal utgang. I stedet fikk man det for seg at det var en sexlek som gikk feil. Hvor kom den ideen fra?


Meredith Kercher

Bakgrunnen

Amanda Knox kom fra et ordinært, godt hjem i Seattle, og hun følte selv hun hadde hatt et lykkelig liv. Amanda hadde ingen historie med tidligere voldsbruk eller annen kriminalitet, og hun hadde heller ikke et alvorlig rusproblem. Hun ankom universitetsbyen, Perugia, i 2007, og planen var å  studere. I Perugia ble hun kjent med Meredith, og de leide seg rom i samme hus (hvor også to italienske kvinner bodde). Ved siden av sine studier jobbet Amanda enkelte kvelder i en bar.

Forelskelsen

Uken før drapet skjedde, møtte hun Raffaele Sollecito, og de falt umiddelbart for hverandre. De neste dagene og nettene var de sammen hele tiden, stort sett i huset til Raffaele, hvor de røyket marihuana og hadde sex (i følge Amanda). Dette gjaldt også natten da Meredith ble drept.


Raffaele Sollecito
 

Hva var det som skjedde?

Hvordan kunne en 20 år gammel kvinne, sammen med sin kjæreste, som hun bare hadde kjent i en uke, bli mistenkt for å ha deltatt i en bestialsk sexlek, som endte med at en annen ung kvinne ble knivdrept? Hva var det egentlig som skjedde?


Nick Pisa

En av tingene som skjedde, var Nick Pisa. Han var freelance journalist i tabloidavisen, The Daily Mail. Han var ikke italiener, men brite. Han snakket riktignok noe italiensk, og dette gav ham innpass hos påtalemyndighetene i Perugia. Nick var således den første journalisten som ble informert om utviklingen i saken.

I filmen forteller han oss at han alltid hadde drømt om å være journalist. (Hans journalistiske forbilder er for øvrig Watergate-journalistene, Woodward og Bernstein, intet mindre.)


Nick Pisa
 

I følge Nick Pisa hadde denne historien potensiale til virkelig å bli stor: "En vakker britisk kvinne blir funnet død, halvnaken, med strupen kuttet over, og blodsøl overalt. En vakker amerikansk kvinne, som også bodde i huset, oppfører seg merkelig i tiden etter drapet."

Giuliano Mignini

En annen ting som skjedde, var Giuliano Mignini. Mignini var anklageren i Perugia-politiet, og han ble satt til å lede denne saken. Han kan i filmen meddele oss at han har et lidenskapelig forhold til etterforskning. Videre forteller han at hans yrkesmessige forbilde alltid har vært romanfiguren, Sherlock Holmes.

Som mange av oss vet, brukte Sherlock Holmes sin intelligens, sin logiske sans og sine kreative hypoteser til å løse de vanskeligste mysterier, herunder kompliserte drapssaker. Nå var det Giuliano Mignini sin tur, og også han kunne tenke kreativt, skulle det vise seg.

Nå var det riktignok tyve år siden sist det hadde skjedd et drap i Perugia, så det å bedrive drapsetterforskning var ikke akkurat en dagligdags foreteelse for Mignini. Men er man virkelig dedikert til sitt yrke, vil det meste gå bra. Må han ha tenkt.


Giuliano Mignini
 

Det er viktig å minne om at det fra første stund var et enormt press på politiet, påtalemyndighetene og de sivile myndigheter i Perugia. Det var journalister overalt, og hele verden fulgte etterforskningen fra dag en. Forventningene om at saken måtte løses fort, var skyhøye.

Morderen må være en kvinne!

Mignini mistenkte fra første øyeblikk at morderen måtte være en kvinne. Dette fordi liket var dekket til med et teppe. Kun en kvinnelig morder ville tenke på å dekke til sitt døde offer etter ugjerningen, resonnerte Mignini. Nå får vi aldri vite om Sherlock Holmes ville vært enig i dette resonnementet, men Mignini trodde nok det.

Han mente dessuten at innbruddet måtte være fingert, siden det ikke var stjålet noe, verken fra rommet til den drepte eller i huset forøvrig. Han trakk derfor den slutning at innbruddet var en avledningsmanøver, og at personer som bodde i huset, hadde noe med drapet å gjøre.

Mistanken mot Amanda Knox

Mignini fattet tidlig mistanke om at 20 år gamle Amanda Knox var personen som stod bak. Hvorfor falt mistanken på en ung kvinne som så vidt hadde kommet ut av tenårene?  Jo, fordi hun - i  Migninis øyne - ikke hadde vist en ekte sorg etter at Meredith ble funnet død! Dessuten var atferden hennes upassende; hun kysset kjæresten åpenlyst, og det var mistanke om at paret fortsatte å ha sex de neste dagene!

TODAY -- Pictured: Amanda Knox appears on NBC News'
Amanda Knox
 

En sexlek som gikk feil

Da resultatene fra obduksjonen forelå, var det klart at Meredith hadde blitt seksuelt misbrukt, sannsynligvis før hun ble knivdrept. Mignini slo uten videre fast at den unge kvinnen døde som en følge av en gruppeforbrytelse. Gruppeforbrytelsen ble snart til en sexlek som gikk feil.

I denne sexleken skulle Amanda ha hatt en meget sentral rolle, mente Mignini. Også hennes seksuelt uerfarne kjæreste, Raffaele, skulle ha deltatt.

Arrestasjonen

 Både Amanda og Raffaele måtte gjennom flere timers lange avhør, som trygt kan karakteriseres som svært røffe.

(Det begynner etter hvert å bli allment akseptert at visse avhørsformer, gjennom den psykologiske belastningen de forårsaker, kan forlede de avhørte personene til å komme med de svarene politiet er ute etter. Noe som også skjedde i denne saken.)

I dette avhøret trakk Amanda inn i saken både seg selv og en bareier, som var hennes arbeidsgiver.

Bareieren løslates

Det viste seg at bareieren hadde alibi for drapsnatten, og at han måtte løslates. Gode råd var nå dyre. Uten tekniske spor eller vitner som knyttet Amanda eller Raffaele til åstedet, ble det plutselig vanskelig å opprettholde teorien om en makaber sexlek.

Rudy Guede

Redningen ble Rudy Guede, en notorisk kriminell, hvis modus operandi var å gjøre innbrudd i private boliger. Hans blodige fingeravtrykk og DNA fantes i rikt monn på åstedet, og ville det ikke vært naturlig å mistenke ham for å ha drept den unge kvinnen?


Rudy Guede
 

Han ble da også siktet for drapet, men politiet fastholdt like selvsikkert at drapet hadde vært en gruppeforbrytelse. En sexlek som gikk feil, skulle fortsatt være det gjeldende narrativet. Man byttet bare ut bareieren med innbruddstyven, og oppnådde på ett vis status quo: Amanda Knox og Raffele Sollecito kom seg ikke av kroken.

Nick Pisa blir konge

Tilbake til tabloidjournalisten, Nick Pisa. Da nyheten kom, om at Mignini mente drapet var et resultat av en gruppeforbrytelse, reagerte sannsynligvis Nick Pisa med et stort smil. Da gruppeforbrytelsen ble definert som en sexlek som gikk feil, utstøtte han nok et gledeshyl.

For hva mer kunne en kynisk tabloidjournalist fra England egentlig ha håpet på? Det må ha vært en drøm som gikk i oppfyllelse for Nick Pisa. For nå var han ikke lenger en stakkars freelancer, som måtte kjempe om spalteplass og oppmerksomhet.

Nei, nå var han Kongen av tabloidpressen. Alle journalister leste hans artikler, og han kunne på suverent vis legge føringer for hvordan denne saken skulle dekkes i media over hele verden.

Foxy Knoxy forever

I følge Nick Pisa er det å se sitt navn på forsiden av avisen, sammen med en artikkel som alle leser og diskuterer, en bedre opplevelse enn det å ha sex. Det må jo nesten bety at de neste åtte årene skulle bli en nærmest sammenhengende bedre-enn-sex- opplevelse for ham. Historiene om Amanda Knox - eller Foxy Knoxy, som hun konsekvent ble omtalt som - sluttet nemlig aldri å selge, og Nick Pisa visste hvordan han skulle opprettholde interessen hos folk flest.

Den verdensberømte anklageren

Giuliano Mignini var ikke lenger en ukjent politiadvokat i bortgjemte Perugia. Nei, han var nå en internasjonal celebritet, en jussfaglig autoritet og en Sherlock Holmes -inspirert mordetterforsker, som hadde hele verdens søkelys på seg. Han var brått blitt en stjerne som skinte fra avisenes førstesider og i TV-studioenes reportasjer over hele kloden.


Giuliano Mignini
 

Narsissistene som trengte hverandre

Fra første stund fikk etterforskeren fra Perugia, Giulianao Mignini, og den britiske journalisten, Nick Pisa, gjensidig nytte av hverandre. Mignini og påtalemyndigheten hadde investert mye prestisje i denne saken, der de fortsatte å hevde at Meredith hadde blitt drept i en sexlek. Nick Pisa stilte aldri noen spørsmål ved holdbarheten til denne teorien. Tvert imot hadde han alt på å tjene på at sexlek-teorien ble holdt varm.

 

Det å sverte Amnda Knox på det groveste i år etter år, var for ham en nødvendig strategi for å holde på publikums interesse. Og verdenspressen fulgte lydig etter, uten en eneste gang å stille kritiske spørsmål, verken om den skandaløst dårlige politietterforskningen i Perugia, eller om Nick Pisas journalistiske overtramp. Her er noen av kallenavnene Amanda ble gitt av media: La Femme Fatale, La Dominatrice, Shedevil, Amanda the man-eater.

 Hvorfor var det ingen som reagerte på karakterdrapet som rammet  Amanda Knox?

I fengsel

Amanda måtte i fengselet gjennom nye spørsmålsrunder med Mignini, som ikke var særlig fornøyd med svarene han fikk. I filmen hevder han at Amanda ikke tåler å bli stilt spørsmål, og han mener holdningen hennes er fiendtlig og opprørsk overfor autoriteter

HIV positiv

I fengselet gjennomgikk hun medisinske undersøkelser, inkludert blodprøver. Nå viste det seg, i følge fengselsmyndighetene, at hun var HIV-positiv. Det må ha vært en hard beskjed å få for en ung kvinne, men det var ikke mye trøst å hente i fengselet. Tvert imot, så ble hun forespeilet en snarlig og ufravikelig overgang til AIDS (I 2007 fantes det gode medisiner mot HIV, bare så det er nevnt.)

Amanda Knox breaks in tears after hearing the verdict that overturns her conviction and acquits her of murdering her British roommate Meredith Kercher, at the Perugia court, central Italy, Monday, Oct. 3, 2011. Italian appeals court threw out Amanda Knox's murder conviction Monday and ordered the young American freed after nearly four years in prison for the death of her British roommate Knox collapsed in tears after the verdict overturning her 2009 conviction was read out. Her co-defendant, Italian Raffaele Sollecito, also was cleared of killing 21-year-old Meredith Kercher in 2007. (AP Photo/Pier Paolo Cito)
Amanda Knox
 

Fengselsdagboken

Amanda var, naturlig nok, fortvilet, noe hun da også gav uttrykk for i fengselsdagboken sin. Hun skrev der at hun hadde drømt om en gang å skulle stifte sin egen familie, men at hun nå hadde innsett at dette kom til å bli vanskelig.

Hvordan vet vi dette? Jo, fordi fengselsdagboken hennes ble lekket til Nick Pisa, søppeljournalisten som for lengst hadde forstått at tabloide oppslag er ferskvare. Nå lød overskriften: «Foxy Knoxys hemmelige dagbok.» Hele verden fikk med ett tilgang til Amandas innerste tanker og følelser.

Narrespillet

Nå skulle det imidlertid vise seg at Amanda ikke var HIV-positiv, likevel. Det hele hadde vært et psykologisk narrespill fra påtalemyndighetenes side, sannsynligvis for å gjøre henne mer medgjørlig i avhørene med Mignini.   

Rudy Guede fikk en egen rettsak, hvor han ble funnet skyldig og dømt for medvirkning til drapet på Meredith. Pressen brød seg imidlertid ikke om Guede, han var totalt uinteressant i denne saken. For pressen var det kun Foxy Knoxy som gjaldt.

Rettssakene

Amanda og kjæresten ble funnet skyldig i drap i den første rettsinstansen. Amanda ble dømt til 26 års fengsel. Hun anket domsavgjørelsen til en høyere rettsinstans, og hun fikk der medhold  i kravet om at de angivelige DNA-bevisene måtte vurderes av uavhengige eksperter. Disse ekspertene fant at DNA-sporene var et resultat av systematisk kontaminering, og at de således var totalt ubrukelige.

 

Amanda og Raffael ble derfor frifunnet. Det hadde gått fire år siden arrestasjonen. Amanda reiste tilbake til USA. Påtalemyndigheten anket den rettslige avgjørelsen om frifinnelse til Høyesterett. Etter ytterligere fire år, den 27. mars 2015, slo Høyesterett fast at det unge paret feilaktig var blitt siktet i saken. Politiarbeidet ble karakterisert som elendig.

Hvordan har det gått?

Både Amanda og Raffael har heldigvis klart seg. Amanda jobber i en forening som hjelper ofre for justismord. Hun bør absolutt sitte inne med førstehåndskunnskap om dette emnet.

Giuliano Mignini har, ikke overraskende, blitt forfremmet til statsadvokat. Nick Pisa har, ikke overraskende, fått fast stilling i The Sun.

For verden vil fortsatt bedras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derfor ble han frifunnet

Det var på ingen måte tilfeldig at O.J. Simpson i 1995 ble frifunnet for drapene på Nicole Brown Simpson og Ronald Goldman, selv om bevisene mot ham var overveldende, og selv om alle «visste» at han var drapsmannen.


OJ Simpson
 

Juryens sammensetning

Afroamerikanske kvinner utgjorde et flertall i juryen, og for dem handlet denne rettssaken om noe som var mye større enn et grusomt dobbeltdrap. For dem ble The people versus OJ Simpson en mulighet til å revansjerer den uretten og diskrimineringen afroamerikanske mennesker i USA hadde opplevd i fire hundre år.

OJ Simpson ble elsket av hvite mennesker i USA, og en viktig grunn til at dette skjedde, var at han aldri kom med uttalelser som kunne ha virket støtende mot den dominerende og statsbærende rasen i USA. Han kom således aldri med støtteerklæringer til svarte mennesker som hadde vært utsatt for rasistisk diskriminering eller politivold. Dette til tross for at USA fra 60-tallet av var preget av den svarte minoritetens opprør mot en undertrykkelse satt i system.

De hvites kjæledegge

Ingen farget person hadde større innpass i den hvite delen av befolkningen enn OJ Simpson. Hvis noen kunne utgjort en forskjell i rasespørsmålet i USA, måtte det ha vært ham. Han som ble brukt i reklamefilmer fordi han ikke virket støtende på det hvite publikumet. Han som fornektet sin egen hudfarge, og hele tiden gjorde det den hvite eliten forventet at han skulle gjøre. Tilsynelatende uten motforestillinger.

 

OJ Simpson hadde nok av muligheter til å slå i bordet, og markere at nok er nok. Dette går ikke lenger! Diskrimineringen av svarte mennesker må ta en slutt! Men han gjorde det ikke. I  stedet valgte han tausheten.

Her er noen eksempler på den uretten som ble svarte mennesker til del, og som OJ Simpson lot være å kommentere offentlig:

Evilia Love

Den 3. januar 1979 skjøt og drepte to politibetjenter Evilia Love utenfor hennes hjem, grunnet en krangel om en ubetalt regning på 22,09 dollar. Love døde på plenen foran huset sitt, med barna som tilskuere. Hun hadde en kniv i hånden, og hun ble skutt 8 ganger da hun forsøkte å kaste denne mot politiet.

Det ble ikke utferdiget noen tiltale mot de to politifolkene, da politietaten mente de hadde handlet i selvforsvar. Politimester Daryl Gate stod frem på TV, hvor han presiserte at den ubetalte regningen hadde vært på 69 dollar, ikke 22 dollar som det tidligere hadde vært hevdet.

Operasjon Hammer

I 1988 ble Operasjon Hammer satt ut i livet, og planen var å arrestere så mange svarte mennesker som mulig i løpet av kort tid. Tanken var at dette ville virke kriminalitetsforebyggende. Politiet gikk offensivt ut, og arresterte hundrevis av svarte mennesker. En rekke boliger tilhørende svarte mennesker ble rasert under Operasjon Hammer, angivelig fordi politiet lette etter narkotika.

Latasha Harlins

I 1991 ble den afroamerikanske tenåringen, Latasha Harlins, drept av en kvinnelig butikkekspeditør. Latasha var i butikken for å kjøpe seg appelsinjuice, da hun kom i krangel med ekspeditøren.


Latasha Harlins
 

Videooptak viste at Latasha aldri forsøkte å stjele juicen, da hun var på vei ut av butikken. Likevel ble hun uten videre skutt i bakhodet. Den koreanske butikkekspeditøren ble tiltalt for overlagt drap, og hun risikerte 30 års fengsel. Aktoratet ønsket maksimal straff, men retten var uenig.

Straffen ble i stedet 5 års betinget fengsel og 400 timer samfunnstjeneste.

Rodney King

Samme året ble den 25 år gamle Rodney King stanset av politiet, mistenkt for å kjøre bil i ruspåvirket tilstand. Han ble kommandert ut av bilen, og uten videre begynte politimennene å slå ham med køllene sine. Selv om han lå på bakken, fortsatte de bare å hamre løs på ham.


The beating of Rodney King
 

Det de ikke visste, var at hele seansen ble filmet. Videoopptaket fant snart veien til TV-studioene, hvor det ble vist om igjen og om igjen. Fire politimenn ble arrestert, og siktet for politivold. Den hvite juryen frifant alle fire.


Rodney King
 

Til OJ Simpsons fordel

For OJ Simpson var det som om disse historiene aldri hadde funnet sted. Men for den fargede delen av befolkningen ble disse skjebnene symboler på den systematiske forskjellsbehandlingen ikke-hvite mennesker opplevde i så vel samfunnssystemet som i rettsapparatet. Det paradoksale var at det var de overnevnte historiene, som OJ Simpson valgte ikke å kommentere offentlig, som til syvende og sist ble avgjørende for juryens frifinnelse av ham i 1995.

 

For juryen handlet det nemlig ikke om juss. For juryen handlet det om pay-back.

Er det mulig å forklare politidrapene i USA?

Kan en gjensidig frykt mellom folkegruppene være en mulig årsak til at svarte mennesker i USA skytes til døde av hvite politifolk? Man kan forstå at svarte mennesker frykter hvite politifolk, men hva hvis frykten er enda større andre veien? Vil dette i så fall være en forklaring på hvorfor de tilsynelatende uforståelige drapene på ubevæpnede, svarte mennesker bare fortsetter? 

Black afroamerican man gangsta rap singer
Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

Nok et politidrap

For noen dager siden skjedde det igjen; nok en ubevæpnet, svart person ble skutt til døde av hvite politifolk i USA. Denne gangen var det en firebarnsfar, den 40 år gamle,Terence Crutcher, som ble frarøvet sitt liv av en hvit, kvinnelig politibetjent. 

Terence hadde hendene over hodet da han ble skutt. Han gjorde ingenting som skulle tilsi at han var bevæpnet, eller at han hadde planlagt å angripe de to betjentene. Likevel skjøt de ham. Jeg er sikkert ikke den eneste som tenker: Hvordan kan dette være mulig?

 

Lærer man ikke av tidligere hendelser?

Det er jo som om alle de tidligere, nærmest identiske, tilfellene av politidrap, med påfølgende nyhetsoppslag, debatter og demonstrasjoner, ikke har ført til noen form for læring eller korreksjon hos politiet. 

Burde ikke de kraftige og høyst forståelige reaksjonene i den svarte delen av befolkningen (og dels i den hvite), fått hvite politifolk til å være tilbakeholdne med å trekke våpen i forbindelse med at svarte mennesker stanses i det som i utgangspunktet fremstår som uskyldige rutinekontroller?

Gjør det overhode ikke noe inntrykk når det dannes en bevegelse som kaller seg «Black Lives Matter», for å minne politiet på at svarte liv er like mye verdt som hvite liv. Og at menneskeverdet er uavhengig av hudfarge.

Illustration of a police badge and police gun on a blue surface
Illustrasjonsfoto:  Colourbox
 

Psykologiske mekanismer

Handler de stadige politidrapene om at det finnes litt for mange hvite politifolk i USA som bærer på en drøm om å skyte en farget person? Sannsynligvis finnes det noen i politiet som har slike holdninger, men jeg tror nok at for de aller fleste hvite politifolk som fyrer av sitt tjenestevåpen, dreier det seg om andre bakenforliggende, psykologiske mekanismer.

 

Den irrasjonelle frykten

Først og fremst handler det nok om den irrasjonelle frykten den hvite majoritetsbefolkningen til alle tider har næret mot de svarte i USA. Den gangen svarte mennesker hadde rollen som slaver, var det på en måte mindre komplisert. På den tiden gjaldt ikke menneskerettighetene for svarte mennesker, og de ble da heller ikke betraktet som egentlige mennesker.

Hands tied up with chains against blue sky
Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

Da slaveriet ble oppløst i 1865, hadde den hvite majoriteten store problemer med å akseptere de svarte som sine likemenn. For selv om slaveriet formelt var opphevet, og selv om svarte mennesker juridisk sett skulle ha de samme rettigheter som hvite mennesker, ble det ikke slik i praksis. Diskrimineringen fortsatte, og raseskillet ble satt i system. Det viste seg at prosessen med å skape toleranse og aksept, gikk mye langsommere enn man kanskje hadde trodd.

 

Segregeringen opprettholdt avstanden

I mellomtiden ble avstanden mellom svarte og hvite opprettholdt pga samfunnsmessig segregering. Denne segregeringen førte automatisk til at svarte mennesker fikk færre muligheter til å komme seg opp og frem i samfunnet, enn hva som var tilfellet for hvite mennesker. De svarte bodde i slumliknende strøk, og gikk på dårligere skoler. Det var høyere arbeidsledighet, mer rusmisbruk og kriminalitet i svarte boligstrøk.

Couple of hip-hop afroamerican on undergraund
Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

Når hvite mennesker måtte forholde seg til at visse deler av byen var no-go zones for dem, fordi det i disse bydelene også bodde svarte mennesker som livnærte seg av narkotikaforbrytelser og andre typer kriminalitet, oppstod det uheldige fordommer mot svarte mennesker, basert på stereotypisk tenkning.

De seiglivede fordommene 

Fordommene ble nok ytterligere forsterket ved at ungdomsinstitusjonene og fengslene fyltes opp av svarte mennesker, og ved at det plutselig var en kjensgjerning at svarte mennesker, selv om de utgjorde bare 13 prosent av den totale befolkningen, toppet det meste av kriminalitetsstatistikker.

Når hvite og svarte mennesker levde i to forskjellige verdener, og når det ikke fantes noen tillitsskapende kontaktpunkter mellom folkegruppene, utviklet det seg en gjensidig mistro. Men siden svarte mennesker toppet kriminalitetsstatistikkene, ble det kanskje til at hvite mennesker begynte å se på svarte mennesker som potensielle drapsmenn. Og er det noe man frykter, så er det mennesker som dreper.

 

En hypotese om frykt

Hvis hypotesen min er riktig, betyr dette at en hvit politibetjent, selv om han bærer et ladd våpen, vil kunne kjenne på denne frykten i møtet med en svart person. Selv om det bare er en rutinemessig kontroll av den svarte personens bil.

Kanskje har den hvite politibetjenten, i sitt privatliv, aldri snakket med en farget person. Kanskje har han kun fantasier om svarte mennesker å støtte seg til.

Når man trekker et ladd våpen

Siden politibetjenten kjenner seg utrygg, vil han kanskje trekke sitt våpen, fordi han feilaktig tenker at dette vil stabilisere og roe ned situasjonen. Feilaktig, fordi det er det motsatte som skjer. Ved at politibetjenten retter en ladd revolver mot den svarte personen, begynner adrenalinpumpen hans å gå på høygir. Respirasjonsfrekvensen øker, mens puls og blodtrykk stiger.

A police detective man on the job with a gun
Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

Spenningen i luften øker, og sensitiviteten hos politibetjenten for reelle og innbilte faresignaler blir ukritisk høy. 

 

Fight-flight-freeze

Mens politimannens sympatiske nervesystem aktiveres, og tar ham inn i et fight-flight--modus, vil den svarte personen, som vet at andre svarte mennesker tidligere har blitt skutt og drept i tilsvarende settinger, og som nå frykter for sitt eget liv, bli overmannet av en avmaktsfølelse. Kanskje svekkes hørselen, kanskje blir reaksjonsevnen nedsatt, kanskje blir bevegelsene mer klossete.

Kan man tenke seg at endringen i persepsjon og atferd hos den svarte personen blir feiltolket som vrangvilje og sabotasje av den hvite politimannen?.

Hvis så er tilfelle, kan faktisk politibetjenten komme til å fyre av sitt våpen, og samtidig føle at dette gjøres i selvforsvar. At hendelsen har blitt filmet, og en senere gjennomgang av hendelsesforløpet viser at dette ikke var selvforsvar, men heller noe som likner på en ren henrettelse, vil ikke rokke ved politibetjentens opplevelse av hendelsesforløpet. Så virkelig føltes faren fra den ubevæpnede personen like før skuddene ble avfyrt.

 

La meg gjøre en ting klinkende klart: Jeg tar på ingen måte hvite politifolk som skyter ubevæpnede, svarte mennesker, i forsvar. Jeg forsøker bare å finne en forklaring på hendelser som det tilsynelatende er umulig å forstå.

 Hva må gjøres for at dette ikke skal skje igjen? 

Så, hva må gjøres for å unngå nye politidrap? Jeg mener mye bør kunne gjøres ved å jobbe med holdningene innad i politiet. Jeg mener også at det en stor fordel med en større andel fargede personer i denne etaten. Og selv om jeg er en politifaglig amatør, drister jeg meg til å mene at politiet så langt det lar seg gjøre, bør beholde revolveren i hylsteret.

Hvis dette skal bli mulig, må politibetjentene gis en innføring i normale, psykologiske reaksjoner og mekanismer, slik at de kan forstå at det å trekke et ladd våpen, uten åpenbar grunn, kan sette i gang en prosess som ikke lar seg stanse, før tragedien er et faktum.

La oss håpe at ting vil endre seg i positiv retning. For black lives matter!

Jeg er ikke svart; jeg er O.J.

Alle som var voksne på 90-tallet, husker selvfølgelig O.J. Simpson, den amerikanske superkjendisen som i 1994 ble tiltalt for å ha knivdrept sin kone, Nicole Brown Simpson, og hennes venn, Ronald Goldman.


O.J. Simpson fra rettssaken, 1995
 

Selv om det var opplagt at han stod bak drapene, ble han likevel frikjent i den påfølgende, TV-overførte rettssaken. Den svarte befolkningen i USA jublet over frifinnelsen, mens alle andre var preget av vantro og surrealisme,

Made in America

I miniserien, "O.J.Simpson: Made in America", som  nylig ble vist på NRK, fortelles livshistorien til O.J Simpson, fra han i 1947 ble født i San Francisco, til han endte opp i et fengsel i Nevada 60 år senere.

I mellomtiden hadde han rukket å være superstjerne i amerikansk fotball, TV-kommentator, skuespiller, familiefar og folkehelt. Drapene på Nicole Brown Simpson og Ronald Goldman kom til å endre på alt dette. Den amerikanske drømmen endte dessverre opp som en amerikansk tragedie.

 

Superstjernen OJ

Først da jeg så denne miniserien forstod jeg hvor stor han hadde vært i USA i nesten tre tiår. Som idrettsmann var han enorm. Mange mener han er den beste running back noen sinne. Det avgjørende løpet hans i finalen mellom UCLA og USC i 1967 gjorde ham til rikskjendis umiddelbart. 


OJ Simpson med draktnummer 32.
 

Men han gjorde også suksess utenfor fotballbanen, både når det gjaldt reklamefilmer og business. Han var noe så sjeldent som en svart suksess i en hvit verden. Mye tyder vel på at OJ ikke så på seg selv som en svart person. I hvert fall var han mer enn villig til å innordne seg samfunnssynet til majoriteten av den hvite delen av befolkningen, og han stilte aldri spørsmål ved det pågående raseskillet i USA.

Så lenge OJ hadde suksess, og ble omfavnet av den hvite eliten, var det tydeligvis ikke så farlig for ham at de aller fleste svarte menneskene opplevde en raserelatert diskriminering, i en eller annen form. 

Karakteren Coalhouse Walker Jr.

I 1981 var det premiere på Ragtime, Milos Formans uforglemmelige filmatisering av romanen til E.L.Doctorow, en roman hvis handling(er) finner sted i New York i 1910.

 


Ragtime, 1981
 

OJ hadde lest boken, og han forsøkte aktivt å få en rolle i den planlagte filmen; han ønsket sterkt å spille karakteren, Coalhouse Walker, Jr. OJ så utvilsomt denne rollen som et steg videre i sin skuespillerkarriere, men han oppgav også en annen grunn til at han så gjerne ville ha denne rollen: Han så seg selv som sin tids Coalhouse Walker, intet mindre.

Egentlig var det både overraskende og interessant at OJ sammenliknet seg med denne karakteren. Riktignok er de begge afroamerikanske, men der slutter også likheten, mener jeg. I Ragtime er Coalhouse pianist, og han har utvilsomt hatt en viss suksess. For han har faktisk tjent såpass med penger at han ikke bare er velkledd, men han har også kunnet gå til anskaffelse av sin egen automobil.


Howard E. Rollins Jr. i rollen som Coalhouse Walker Jr.
 

Dette tåles ikke av en gjeng med hvite brannmenn på en lokal brannstasjon, som en dag forlanger penger av ham for at han skal få passere med bilen. Akkurat en slik rasistisk trakassering kunne  nok skjedd med svært mange svarte mennesker, men Coalhouse viser at han nok stiller i en egen klasse; han nekter nemlig å betale.

Og jo mer brannfolkene herjer med bilen hans, jo mer innbitt kjemper Coalhouse tilbake. Han finner seg ikke i å bli behandlet som et annenrangs menneske, fordi han er svart, og det ender faktisk med at han går til væpnet kamp mot brannstasjoner og brannmenn. Coalhouse Waker Jr. blir det som vi i dag kaller en terrorist.

Dette er altså karakteren som OJ identifiserte seg med, og som han så gjerne ville spille i filmen til Milos Forman: En stolt, svart mann som heller vil gå i døden fremfor å finne seg i noen som helst form for urettferdighet, vilkårlighet eller diskriminering basert på hudfarge.

Manglende selvinnsikt

Jeg spør meg selv: Hvordan kan det være mulig at OJ Simpson - mannen som aldri stod frem og forsvarte svarte borgeres kamp for likeverd og like rettigheter, men som i stedet ble de hvites kjæledegge - kunne se seg selv som sin tids Coalhouse Walker Jr..?

Betyr ikke dette at OJ så totalt må ha manglet innsikt i såvel egen posisjon som de konsekvenser valgene hans fikk? For var det ikke nettopp hans selvvalgte taushet i alle saker som handlet om rettighetene til fargede mennesker, og særlig afroamerikanerne, som gjorde ham spiselig for det hvite publikumet? Ja, ikke bare spiselig, men også likt og beundret.

Uansett hva som skjedde, enten det var politivold eller diskriminering mot svarte satt i system, unngikk OJ å kommentere dette. Borgerrettighetsbevegelsen gav ham derfor tidlig opp.

OJ gav følgende kommentar til forespørselen om han ville støtte en afroamerikansk boikott av sommer-OL i 1968: "Jeg vet ikke så mye om den situasjonen. Jeg vet ikke hva de prøver å oppnå. Dessuten er jeg ikke svart; jeg er O.J."

OJs priviligerte tilværelse

Det er viktig ikke å glemme at OJ på 1970-tallet var mer populær enn Muhammad Ali, og at han ble omfavnet av både det hvite og det svarte publikumet. Alle elsket ham, fordi han passet inn overalt. Politikere, skuespillere, næringslivstopper, ja, selv FBI-sjefen, Edgar Hoover, ville bli avbildet sammen med ham. 


OJ Simpson
 

På 1980-tallet hang han stort sett sammen med hvite, rike og suksessfulle forretningsmenn. Han fikk innpass i Pine Valley Golf Club, USAs beste golfklubb, og han ble det første svarte medlemmet i Arcola Country Club. LAPD elsket å komme hjem til OJ. Han skrev autografer, sjarmerte dem, og de betraktet ham som en god venn. 

Han kunne utgjort en forskjell

OJ var med andre ord en person som ble likt av alle, og som veldig mange mennesker beundret. Det er derfor all grunn til å tro at hvis han hadde talt de svartes sak, ville han kunne utgjort en forskjell.

Men han gjorde aldri det, han forholdt seg i stedet taus. Så kan man jo lure på hvordan det er mulig å pålegge seg selv en slik taushet over så lang tid, samtidig som man leker ikke-svart mann i en hvit verden. Og vil ikke en slik fornektelse hos en person etter hvert føre til at såvel personlig integrering som utvikling av et samvittighetsfullt sjelsliv ikke lenger vil kunne finne sted?


Nicole Brown Simpson og O.J. Simpson
 

Et genuint ønske om å bli likt

Helt siden OJ var guttunge, hadde han drømt om å bli berømt, og drivkraften hans var følgelig et umettelig behov for å bli likt. Han ville bli sett. Alle helst ville han bli sett på som en ekte amerikansk helt.

OJ hadde forstått at hans vei ut av fattigdommen var å være en behagelig person for hvite mennesker. For å kunne gjøre dette på en perfekt måte, skapte han figuren OJ. Om dette ble gjort bevisst, er ikke godt å si, men den indre transformasjonen føltes nok som en riktig prosess.

OJ ble hans falske selv

OJ ble til en annen utgave av Orenthal James Simpson. En mer salgbar utgave. Kan det være slik at figuren, OJ, fikk funksjonen som et falskt selv? I så fall førte dette til at Simpsons ekte selv ble skjøvet til side, og i stedet fikk det falske selvet all hans oppmerksomhet.

Hva er et falskt selv?

La oss bruke Flink pike -metaforen som eksempel: Om man som liten jente forstår at omgivelsene forventer - og belønner - en bestemt type atferd, kan det lett bli til at man lar seg styre i den retningen. For eksempel kan det være at foreldrene veldig tydelig signaliserer at de ønsker en datter som er blid, positiv, oppofrende, skoleflink og idrettspresterende.

Skal jenta kunne klare å oppfylle disse forventningene, må hun kanskje basere seg på et falskt selv. Det ekte selvet hennes, som kanskje også har innslag av trass, sinne og opposisjon, må derfor ofres.

Sjarmen ble hans våpen

Hvis min hypotese er riktig, ville det for OJ Simpsons del være nødvendig å operere med et falskt selv hvis han skulle innfri forventningene fra omgivelsene. Det falske selvet, som han altså kalte OJ, fikk nok sin utforming tidlig, og lenge før han skulle erobre Den hvite verden. Etter hvert ble imidlertid OJ utviklet og perfeksjonert, til det endte opp som et produkt som hvite mennesker tydeligvis aldri kunne få nok av.

Han gjorde sjarmen sin til sitt viktigste våpen. Deretter kom folkeligheten, rausheten og beskjedenheten.

Det var ingen plass til kontroversielle uttalelser. Ingen meningsutvekslinger som kunne virke støtende på hvite mennesker. Han omfavnet hvite verdier, og han fant seg tilsynelatende best til rette sammen med hvite mennesker.

Behovet for bekreftelser

Men også det falske selvet, OJ, var helt avhengig av gjentagende bekreftelser for ikke å tørke inn og bli til et smertefullt, indre hull. Dette kunne være bekreftelser i form av beundring fra omgivelsene. Eller ytre stimuli som rusmidler og sex. Hele tiden var det nødvendig for ham å føle at andre dyrket ham, hang rundt ham, og ble hos ham.

Når bekreftelsene kom regelmessig, følte han seg som et helt menneske. Som et elsket menneske. Men fordi han opererte med et falskt selv, skapte ikke bekreftelsene varige spor i hans selvforståelse eller selvbilde. Så snart bekreftelsene uteble, kom den ubehagelige tomheten.

Målet var nådd

Da OJ giftet seg med Nicole Brown, trodde han nok at det endelige målet var nådd. Han hadde fått en helhvit kone, og det var ikke lenger noen tvil om hvilken verden han tilhørte. På mange måter kan det virke som Nicole ble et trofe for ham.


Nicole Brown Simpson
 

Jeg vil anta at så lenge det var en gjensidig kjærlighet mellom de to, fungerte OJ Simpsons falske selv helt utmerket. Det var først da forholdet begynte å skrante, og han begynte å bli redd for bli forlatt, at det falske selvet ikke lenger maktet å stå imot presset.

Voldsmannen trer frem

Fasaden begynte å slå sprekker. "OJ" forsvant, og i stedet trådte det frem en veldig annerledes og ubearbeidet person. Tiden var kommet for å introdusere konemishandleren, løgneren, manipulatoren og juksemakeren, OJ Simpson. Og Nicole Brown Simpson hadde all grunn til å frykte for sitt liv.

Hun ble da også myrdet i 1994. Selv om det var blodspor fra åstedet på OJ Simpsons bil og eiendom, og selv om han i praksis innrømmet drapene da han truet med å ta livet sitt under sin såkalte flukt fra politiet, den dagen han skulle arresteres, ble han frifunnet i rettssaken i 1995.

33 millioner dollars

I en senere, sivil rettssak ble han imidlertid dømt til å betale ofrenes familier 33 millioner dollars i erstatning. Han skyldte på at han var blakk, og i årene som fulgte, unnlot han å gjøre noe med denne boten.

33 år i fengsel

O.J. Simpson sitter i dag i fengsel, etter at han den 3. oktober 2008 - nøyaktig på den dagen han 13 år tidligere var blitt frifunnet for dobbeltdrapene - ble dømt til 33 år i fengsel for væpnet ran, m.m..

Det er vel neppe tilfeldig at antallet fengselsår er identisk med antallet millioner han noen år tidligere ble dømt til å betale ofrenes familier. Sannsynligvis tenkte dommeren at tiden var kommet for pay-back.


O.J Simpson

Sannsynligheten er også stor for at han kommer til å sitte fengslet til han dør.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er mestringsfølelsen som gir livet mening

Livet er ikke alltid like enkelt. Livet går i bølgedaler. Oppturer og nedturer. Heldigvis er mesteparten  "på det jevne."  Ingen av oss ønsker å oppleve nederlag, så alle søker vi seire. 

 

En seier kan være å mestre en aktivitet. Faktisk mener jeg at det å fornemme en mestringsfølelse, selv om det ikke skjer ofte, er en av de viktigste motivatorer vi har, for å finne en mening med vår tilværelse. En mening med våre liv. 

 

Young woman on the white background
Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

Om å mestre korsang

Også når man synger i kor, vil man gjerne kjenne på mestringsfølelsen. Men veien dit kan noen ganger være lang og kronglete. I hvert fall er dette min erfaring, den tiden jeg har sunget i Lovisenbergkoret.

 

Jeg har i tidligere innlegg hevdet at korsang bedrer den psykiske helsetilstanden, men jeg har også ærlig og usminket fortalt om hvordan kordeltakelsen for min del trigget prestasjonsangsten en liten periode.

 

Fortsatt kan jeg være preget av eget forventningspress, og enkelte ganger har jeg virkelig måttet jobbe steinhardt for å lære meg stemmen min. Den gode mestringsfølelsen har altså latt vente på seg.

 

Julekonserten 2015

Før julekonserten i 2015 øvde Lovisenbergkoret inn noen vakre, men vanskelige, sanger. Den vanskeligste var utvilsomt en versjon av "Eit barn er født i Betlehem", arrangert av Ørjan Matre. Jeg vil hevde at dette er den mest utfordrende sangen vi til dags dato har gitt oss i kast med. Og den skulle vi altså fremføre i Lovisenberg kirke i desember 2015.Illustrasjonsfoto: Colourbox

 

Og øvingen førte ikke frem

Det var ikke bare jeg som slet med å lære denne sangen. Ja, faktisk var det ganske mange som hadde problemer med å lære seg stemme og tempo, og samtidig holde styr på de ulike sekvensene. Jeg fant liten trøst i at også andre slet, for det låt ikke bra når koret skulle samsynge. Av den grunn begynte jeg å grue meg til konserten, og jeg begynte å kjenne på en ubehagelig stressfølelse.

 

Tiden frem til julekonserten begynte å bli knapp, og spørsmålet flere stilte seg, var om koret tidsnok ville klare å lære seg "Eit barn er født i Betlemhem". Selv om det heldigvis var en jevn progresjon, satt den ikke som den skulle. Heller ikke på generalprøven fikk vi den ordentlig til.

Three cat on a white background, vector illustration
Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

Den store overraskelsen

Men, på selve konserten, et par timer senere på kvelden, satt den imidlertid som et skudd! For første gang! Jeg tror ingen i koret hadde forventet seg dette, og vi ble alle stående og se litt forundret på hverandre.

 

Den eneste som ikke ble overrasket, var korets dirigent. Nok en gang hadde Camilla fått oss i mål, selv om det denne gangen kjentes som et lite under at vi faktisk nådde målstreken.

 

Julekonserten 2016

Nå er det snart tid for ny julekonsert, og vi har så smått startet forberedelsene. Også denne gangen står Matres versjon av «Eit barn er født i Betlehem» på repertoaret.

 

Men denne gangen gleder vi oss til å fremføre denne sangen. Vi vet nemlig at vi klarte å lære oss den til den forrige konserten. Vi vet at vi knakk kodene, og at vi fortsatt har den inne.

Boy in a suit singing. Shot in studio

Illustrasjonsfoto: Colourbox

 

Når mestringsfølelsen er der

Ingen av oss glemmer alt slitet som ligger bak, men det gjør ingenting. Fordi nå er slit og mismot erstattet av en enorm følelse av å mestre.

 

Da vi på siste korøvelse sang "Eit barn er født i Betlehem", var mestringsfølelsen så definitivt til stede, og jeg kjente den ble etterfulgt av en følelse bestående av triumf og lykke. Intet mindre!

 

Jeg tror flere av oss i koret nå føler at dette har blitt vår julesang, som vi på kommende julekonserter vil fremføre med både trygghet og innlevelse.

 

Kommer du?

Kanskje du i førjulstiden har lyst til å høre Lovisenbergkoret synge "Eit barn er født i Betlehem", og mange andre fine sanger? Konserten vår finner sted i Lovisenberg kirke 06.12.16, og velkommen skal du være. 

 

Konklusjon

Konklusjonen må være at man aldri skal undervurdere magien som ligger i en mestringsfølelse. For er den først til stede, kan man ikke bare flytte fjell.

 

Man kan til og med lære seg en vanskelig julesang. 

Glemmer vi at det finnes kvinnelige psykopater?

Når man snakker om psykopater som gruppe, tenker man nok ofte på menn. En stereotypisk tankegang, javel, men seriemordere, voldsutøvere, overgripere eller notoriske svindlere i maskuline utgaver har til alle tider blitt assosiert med psykopati, det være seg i den virkelige eller i den fiktive verden.

Men psykopati er definitivt en type personlighetsforstyrrelse som også kan ramme kvinner.

Young upset businesswoman with tears in eyes
Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

Flere mannlige psykopater?

Nå hevdes det riktignok med jevne mellomrom at det i befolkningen er flere mannlige enn kvinnelige psykopater, uten at det foreligger vitenskapelige studier som sikkert understøtter en slik hypotese.

 

På den annen side; jeg kan heller ikke se at det er gjort studier som viser at forekomsten av psykopati er jevnt fordelt mellom de to kjønnene. Det er bare det at jeg ikke kan finne noen logisk forklaring på at så ikke skal være tilfelle.

 

Større sårbarhet for psykopati hos menn?

Skulle det være slik at psykopati rammer menn hyppigere enn kvinner, måtte jo dette i så fall bety at menn har en større sårbarhet for denne typen personlighetsforstyrrelse. Og sårbarheten måtte være uavhengig av hva som kan være årsaken til psykopati.

 

En hypotese er at psykopati oppstår på grunn av en uheldig miks mellom arv og miljø. En annen hypotese er at tilstanden skyldes en form for hjerneskade.

 

Studier blant mannlige innsatte

Det at psykopati først og fremst har blitt sett på som en maskulin personlighetsforstyrrelse, kan forklares med at de første psykopati-studiene foregikk i mannlige fengsler. Det var derfor utelukkende mannlige innsatte som ble undersøkt, slik at den endelige malen for hva som skulle regnes som en fullverdig psykopat, baserte seg på typiske, antisosiale karaktertrekk funnet hos menn. 

Police law steel handcuffs arrest crime human hand
Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

Forskjellige uttrykksformer

Kvinnelige psykopater kan godt ha de samme karaktertrekkene som sine mannlige ekvivalenter, men kanskje kommer de til uttrykk på en annen måte? I så fall kan denne forskjellen i uttrykksformen være en medvirkende årsak til at mange kvinnelige psykopater lettere går under radaren. Dessuten vil menn og kvinner ofte velge ulike fremgangsmåter for å nå sine antisosiale mål.

 

Store mørketall

Slik jeg ser det, kan den antatte overvekten av menn skyldes at mørketallene blant kvinner fortsatt er store når det gjelder psykopati. Det er vanskelig å avsløre mannlige psykopater på et tidlig tidspunkt. Mye tyder på at det er minst like vanskelig å avsløre kvinnelige psykopater.

 

 

Feildiagnostiseres kvinner?

Jeg har noen ganger stilt meg følgende spørsmål: Kan det være at kvinner sjeldnere enn menn klassifiseres som psykopater, for eksempel i forbindelse med at de undersøkes rettspsykiatrisk (judisiell observasjon)?

 

Siden psykopati ikke er en anerkjent medisinsk diagnose, vil personer med klare psykopatiske trekk ofte få diagnosen, dyssosial personlighetsforstyrrelse.  Antallet dømte som man mener tilfredsstiller kriteriene for en dyssosial personlighetsforstyrrelse, vil altså indirekte - dog noe upresist - si noe om forekomsten av psykopati.

 

Personlighetsforstyrrelser i norske fengsler

Epidemiologen, Victoria Cramer, kom i 2014 med studien, 'Forekomst av psykiske lidelser hos domfelte i norske fengsler.' Dette var en studie hvor man i perioden 2011-2013 undersøkte et landsdekkende og representativt utvalg av innsatte i norske fengsler.


Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

Prosentandelen kvinner og menn som ble funnet å ha en eller annen form for personlighetsforstyrrelse, var tilnærmet lik. Av disse var det 59% av mennene som tilfredsstilte kriteriene for en dyssosial personlighetsforstyrrelse. Hos kvinnene var prosentandelen 51.

 

Ingen forskjell mellom kvinner og menn

Man fant altså ingen statistisk, signifikant forskjell mellom kvinner og menn hva angikk forekomsten av dyssosial personlighetsforstyrrelse i norske fengsler.

 

Den relativt ferske studien til Cramer forteller oss den reelle forekomsten av dyssosial personlighetsforstyrrelse i fengslene, men den sier ingenting om hva slags diagnose de kvinnelige innsatte ble gitt under den judisielle observasjonen (før de begynte soningen).

 

Heller borderline enn dyssosial personlighetsforstyrrelse?

Har det vært en tendens til at kvinner som har blitt rettspsykiatrisk vurdert, lettere har gått klar av nettopp denne diagnosen, og at de i stedet har blitt diagnostisert med andre typer personlighetsforstyrrelser?

 

Og kan dette ha ført til at kvinnelige innsatte har gått under diagnosen, borderline personlighetsforstyrrelse (emosjonelt ustabil), selv om deres atferd, tankesett og kriminelle livsstil helt klart har vært forenlig med en dyssosial personlighetsforstyrrelse?

Portrait of young violent girl-witch over white background
Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

I så fall har dette vært med på å gi et feilaktig bilde av den kjønnsmessige fordelingen av både dyssosial personlighetsforstyrrelse og psykopati i norske fengsler. Ved at dyssosial personlighetsforstyrrelse (og psykopati) har blitt en diagnose forbeholdt menn, har man dessuten skapt en stereotypi det kan være vanskelig å bli kvitt.

 

Ufarliggjøring av kvinner

De kvinnelig innsatte har gjennom dette blitt ufarliggjort, noe som rent symbolsk har fått store konsekvenser. For, hvis fengslede kvinner ikke utgjør noen fare for sine omgivelser, må vel det samme gjelde kvinner som vandrer fritt rundt i samfunnet.

 

Siden de aller fleste kvinnelige psykopater befinner seg utenfor fengselsmurene, vil nettopp en slik stereotypisk tankegang gi denne gruppen et stort fortrinn når det gjelder arbeidsro, posisjonering og overraskelsesmoment.

 

Psykopatiske trekk vanligere enn fullblods psykopat

En medvirkende årsak til at det kan være vanskelig å avsløre så vel kvinnelige som mannlige psykopater, er det faktum at det er sjelden man møter en person som kan karakteriseres som en fullverdig psykopat. Hvis man ikke jobber innen fengsels-, sikkerhets,- eller rettspsykiatrien, da.


Psykopatisjekklisten

Som tidligere nevnt i dette innlegget, er ikke psykopati en psykiatrisk diagnose. Skal man i psykiatrien kunne klassifiseres som en psykopatisk person, må man skåre en viss poengsum på et utredningsverktøy som heter PCL (Psykopatisjekkliste). Summen man skårer, vil avgjøre om personen tilfredsstiller kriteriene for psykopati (moderat eller alvorlig).

De aller fleste mennesker vi i hverdagen kaller psykopater, er i virkeligheten mennesker som har psykopatiske karaktertrekk, i større eller mindre grad, men som sannsynligvis ikke ville kommet inn under kategorien alvorlig psykopati, i henhold til Psykopatisjekklisten. At de likevel er i stand til å ødelegge livene til menneskene rundt seg, er en helt annen sak.

Målet er en parasittisk livsstil

Uansett kjønn er psykopatens viktigste målsetting å tilegne seg en parasittisk livsstil. Dette innebærer at noen må utnyttes innen ett eller flere av livets områder. Økonomisk utnyttelse vil være bærebjelken i parasittens agenda, for det handler alltid om penger. Men det kan også være seksuell utnyttelse, hvor det ikke sjelden inngår en betydelig voldelig komponent.

The portrait of violent and militant woman on gray
Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

Like traumatisk som økonomisk og seksuell utnyttelse, er den systematiske nedbrytningen av offerets selvtillit, identitetsfølelse og verdighet. Denne skjer fordi psykopaten søker kontroll og dominans. For å oppnå denne kontrollen brukes alle de midler som anses som nødvendig. Også fysisk vold, hvis dette anses som hensiktsmessig.

 

Samme mål, forskjellige metoder

Kvinnelige og mannlige psykopater har den samme målsettingen i så måte. Det som noen ganger kan skille dem, er metodene de tar i bruk for å nå sine mål. 

Den hatefulle predikanten

Den britiske islamisten Anjem Choudary er nå tiltalt og dømt for oppfordring til terror, og han risikerer inntil 10 års fengsel. Choudary har i mer enn 20 år kommet med hatefulle ytringer mot vestlige demokratier, og han har åpenlyst støttet islamistiske terroraksjoner. Han har blant annet uttrykt støtte til 11. september-angrepene i 2001, og man mener han har påvirket mer enn 100 britiske jihadister i voldelig retning.


Anjem Choudary

Terroristenes bakmann

Choudary har kunnet holde på med sin fanatiske kamp mot vestlige verdier i så mange år, fordi han hele tiden har holdt seg innenfor de rammer som ytringsfriheten baserer seg på. Det har samtidig vært umulig å bevise at Choudary har oppfordret til terroraksjoner, selv om han har støttet slike i ettertid, og selv om man vet at han har hatt kontakt med gjerningsmennene en tid før terroren fant sted.

 

Man vet blant annet at Choudary en periode hadde en direkte tilknytning til mennene som hakket i hjel soldaten, Lee Rigby, med en machete i London i 2013.


Lee Rigby

Kampen for politisk islamisme

Choudary kjemper for å innføre et islamistisk diktatur i Storbritannia, hvor det sekulære lovverket skal erstattes av sharialovene. Han ønsker å omstille samfunnet, slik at liberale verdier som ytringsfrihet, religionsfrihet, likestilling mellom kjønnene, seksuell toleranse og åpenhet, og andre universelle menneskerettigheter, avskaffes, til fordel for et islamofascistisk samfunnssystem.

 

Choudary har hele tiden vært en marginalisert skikkelse blant muslimene i Storbritannia, men han har gjennom sin kraftfulle og hatefulle retorikk i to tiår, gjort sitt beste for å holde liv i en vrangforestilling om at ordinære muslimer i Storbritannia ønsker å avskaffe demokratiet.


Choudary med noen av sine disipler.
 

Medias kjæledegge

For ordens skyld kan jeg opplyse om at jeg aldri har møtt Anjem Choudary. Jeg har kun blitt kjent med ham gjennom media, hvor han i mange år har fått boltre seg fritt, enten det har vært gjennom TV-reportasjer eller oppslag i avisene. Media har på mange vis - helt ukritisk - fungert som islamistens mikrofonstativ, og han har fått all den oppmerksomheten han har kunnet ønske seg.

 

Han har rett og slett blitt en offentlig person, som hele tiden har fått kommentere alt, fra antivestlige demonstrasjoner til islamistiske terroraksjoner. Han har fått rollen som hatpredikant nummer en, og han har visst å utnytte denne posisjonen til det fulle. Mon tro hvordan ordinære britiske muslimer har følt det, når Choudary frekt og freidig har stått frem som om han skulle vært islams offisielle talsperson i Storbritannia.


Anjem Choudary
 

Choudary som mentor

Det jeg har sett av Choudary, tyder på at han har gått inn i rollen som mentor for mang en søkende, muslimsk, ung mann. Han har uten vanskeligheter lest den unge mannen som en åpen bok, og har umiddelbart forstått hva det er han lengter etter. Han har fornemmet hans narsissistiske sårbarhet, selv om jeg tviler på at han kjenner til dette psykologiske begrepet.

 

Uansett, så har han visst at dersom han klarer å oppfylle den unge mannens behov for speiling og idealisering, vil den unge mannen knytte seg så sterkt til ham at det vil bli mulig å manipulere ham i mange forskjellige retninger. Og den retningen Choudary foretrekker, er den som peker mot ytterligere radikalisering.

 

Den narsissistiske sårbarheten

Alle har vi en narsissistisk sårbarhet, men hos noen er denne sårbarheten mer til stede enn hos andre. Har man som barn og ungdom ikke fått oppleve det å kunne speile seg i sin mors øyne, og i speilbildet se et høyt elsket barn, vil man i voksen alder ha et ubevisst behov for nettopp å kunne kjenne seg elsket.

laughing mother holding her baby. isolated on white background
Om å kunne speile seg i mors øye.          Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

En erfaren mentor, som Choudary, vet å utnytte seg av dette, og han vil på mange forskjellige måter la den unge mannen forstå at han blir umåtelig verdsatt av Choudary.

 

Om å bli elsket som en sønn

Han vil bli behandlet som en prins, som den utvalgte av Choudarys disipler. Choudary vil benytte enhver anledning til å legge sin arm omkring hans skuldre, som tegn på det bånd som har blitt knyttet mellom dem. Og den unge mannen vil kunne speile seg i Choudarys øyne, og kanskje for første gang i livet vil han i speilbildet se en elsket person.

 

Choudary ser ham på en måte som varmer ham. Som lar ham føle seg verdifull. Choudary viser med hele seg at han tar den unge mannen alvorlig. Han lytter oppmerksomt og respektfullt til det han har å si, og den unge mannen kjenner seg både stolt og takknemlig på en gang.

 

Trangen til å idealisere

Den unge mannen blir ikke bare sett og lyttet til. Han får også muligheten til å være i nærheten av en berømt person som stadig vekk er i media, hvor han forfekter sine synspunkter. Han får være i tett kontakt med en person som ikke bare vekker oppsikt med sine antivestlige uttalelser, men som også regnes som en meget lærd mann, med store kunnskaper om islam.

 

Den unge mannen, som da han vokste opp, manglet en voksenperson han kunne idealisere, og som siden, på et ubevisst plan, har vært på leting etter en slik person, får nå muligheten til å få fylt dette udekkede, narsissistiske behovet.

 

Sannsynligvis har han aldri vært seg bevisst savnet etter en farsfigur, som skulle vært der for å beskytte og trygge ham. En som skulle veiledet og korrigert ham. En som var flinkere enn ham, en som hadde kunnskaper og erfaring. En han kunne beundre.

Father and son lying on the carpet and fight on his hands
En å kunne idealisere.                          Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

Og nå står plutselig Choudary der, en belest, godt utdannet person, som i mange år har vært en lederskikkelse for mange muslimer over hele verden. For den unge mannen vil det nærmest være umulig ikke å idealisere en karismatisk demagog som Choudary.

 

Den psykologiske avhengigheten

Dette betyr at Choudary dekker de to viktigste narsissistiske behovene hos den unge mannen, nemlig behovet for speiling og behovet for å kunne idealisere. Effekten dette har på den unge mannen, er at han utvikler en psykologisk avhengighet til Choudari. Choudari blir hans mentor, hans læremester og forbilde. Choudari lar ham føle seg levende. Verdsatt.

 

Så godt er det å få dekket sine narsissistiske behov, at den unge mannen ganske sikkert vil kjempe hardt for å bevare relasjonen til Choudary. Ja, han vil til og med kunne være villig til å gjøre ekstreme handlinger, hvis dette må til for å opprettholde de usynlige båndene til hans læremester.

 

Nå har ikke myndighetene i Storbritannia klart å bevise dette, men i mine øyne er det opplagt at det er til dette punktet Choudary manipulerer sine utvalgte disipler. Den psykologiske avhengigheten til ham er nå så sterk at det skal lite til for å pushe den unge mannen inn i jihad.

 

Kontakten som tilsynelatende brytes

Når det er gjort, forklarer Choudary ham at det vil være nødvendig for dem å bryte kontakten. Midlertidig, selvfølgelig. For den unge mannen må aldri være i tvil om at Choudary elsker ham som om han skulle vært hans sønn. Men de videre forberedelsene til den hellige krigen må skje et annet sted. Langt borte fra Choudary.

man in a mask with a knife on a white background
Klar for terror                                 Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

Slik at ingen skal kunne koble Choudary til de terroraksjoner den unge mannen skal utføre. Slik at Choudary i ettertid skal kunne si: «Han var med oss en periode, men plutselig forsvant han. Vi vet ikke hvor han tok veien.»

 

Om terroraksjonen vil Choudary uttrykke en fordekt sympati, samtidig som han vil trekke frem all den lidelse som rammer muslimer over hele verden. Før han bedyrer at han alltid vil elske den unge mannen som en bror.

 

Choudarys foretrukne metode

Så vidt jeg har forstått, har dette hele tiden vært Choudarys modus operandi. Ingen har gjort mer for å fremme terror og hat i Storbritannia enn ham, og han har hele tiden fått gjøre dette ustraffet. Inntil nå, kan det se ut som.

 

Kanskje dømmes han omsider til en lang fengselsstraff. Og hvis så er tilfelle, bør man tilstrebe å holde ham isolert i fengselet. Alternativet er at han får sjansen til å radikalisere andre innsatte.

 

La oss nå håpe at dette er slutten på Anjem Choudarys karriere som islamistisk mentor.

 

 

 

 

 

 

Dyrker vi uærligheten på sosiale medier?

Kan en ukritisk bruk av sosiale medier være en medvirkende årsak til at unge mennesker utvikler psykiske lidelser? Eller får en forfeilet virkelighetsoppfatning? Hvilke forutsetninger må i så fall være til stede for at dette skal skje?

The body of a young athletic girl on gray background
Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

Uærlige rollemodeller

Man kan jo tenke seg at dette vil kunne skje hvis mange av de rollemodellene som opererer på sosiale medier, systematisk fremstiller sin egen virkelighet som forbilledlig og glamorøs. Som et eksempel til etterfølgelse. Noe å idealisere.

Mens det samtidig forties at fasaden som presenteres, er et resultat av løgn, retusjering eller manipulasjon. 

Når manipulasjonen først har skjedd, kan det være vanskelig for unge mennesker å gjennomskue bedrageriet.

 

Ung kvinne søker ekte rollemodeller

Ulrikke Falch har nylig hatt en kronikk i NRK.no, hvor hun etterlyser ærlige rollemodeller for dagens ungdom.


Ulrikke Falch                                                      Foto: Pressefoto
 

Les Ulrikke Falchs kronikk her:

https://www.nrk.no/ytring/forbilde-sokes-1.13083430

Skam

Ulrikke Falch er skuespilleren som har blitt landskjent gjennom NRK-serien, Skam. I denne serien spiller hun på mesterlig vis karakteren, Vilde, en morsom og sympatisk, men kanskje litt naiv jente, som i serien målbærer noen av de kulturelle fordommene som deles av folk flest.

 

Falch er så troverdig som Vilde at det kan være vanskelig å skille skuespilleren fra karakteren, og Falch har selv uttalt at hun av og til må forklare folk at hun ikke er personen hun spiller.

Unge mennesker trenger nye forbilder

Uansett, Falch ønsker seg offentlige personer som er så modige at de våger å stå frem med sine feil og sine sårbarhetsområder. Hun mener dette vil gi oss ekte rollemodeller, og hun mener disse bør idealiseres. For i motsetning til kjendisbloggere, som gjennom sin markedsføring av usunne idealer er med på å opprettholde et helseskadelig forventningspress innen helse, kosthold og utseende, vil autentiske og ærlige personer kunne være konstruktive forbilder for dagens ungdom.

 

Falchs eget sårbarhetsområde

Falch skriver at hun velger å være åpen om sin tidligere spiseforstyrrelse, fordi hun er av den oppfatning at åpenhet skaper kunnskap om psykiske lidelser. Kunnskap som vil være nødvendig for å forebygge og kurere disse lidelsene.

 

Falch skriver: «Jeg prøver å fremstille meg selv så ekte som mulig. Akkurat så svak jeg er, akkurat så ensom jeg til tider føler meg, og akkurat så håpløs jeg kan være. Å dele feilene mine gjør meg sårbar, men menneskelig.»

 

Uvitende foreldre

Jeg er enig med Falch i at det på sosiale medier finnes påvirkningsagenter som lett kan forlede unge mennesker inn i uheldige blindgater. De færreste foreldre vet nok hvilke blogger barna deres følger, eller hvem som er barnas forbilder.

Virkeligheten som presenteres for de unge, kan ofte være tilgjort eller polert, og budskapet kan virke forlokkende på unge mennesker som søker perfeksjon og lykke. Idealene som skapes, kan i verste fall føre til psykiske problemer hos de som streber etter de samme idealene.

 

Foreldregenerasjonens ansvar

Men foreldregenerasjonen har vel også et ansvar her, tenker jeg. Det er nemlig ikke bare unge mennesker som er på sosiale medier. Facebook og Instagram er medier som benyttes på tvers av generasjonene.

 

Falch ønsker seg rollemodeller som våger å være ærlige om sine sårbarhetsområder og sine begrensninger. Bør ikke foreldregenerasjonen da gå foran som gode forbilder når det gjelder ærlighet og åpenhet?

For vil ikke en mer usminket tilnærming til virkeligheten fra foreldrenes side kunne gi unge mennesker sunnere og mer realistiske idealer enn hva som er tilfelle i dag?

 

Vi er dårlige forbilder

Generasjonen som jeg selv tilhører, er dessverre dårlige forbilder i så måte. Se bare på hva vi deler på Facebook. Eller se heller på hva vi ikke deler med våre FB-venner.

 

På Facebook deler vi helst ikke vanskelige ting. Eller triste ting. Og aller helst ikke veldig kontroversielle ting. Diskusjoner kan forekomme, men det legges i hovedsak ut bilder eller tekst som vitner om lykke, skjønnhet eller suksess. Temaer som kan forbindes med nederlag eller utilstrekkelighet, unngås eller omskrives.

Marriage proposal by the beach
Lykke på sosiale medier.                           Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

Den latente skamfølelsen

Den latente skamfølelsen ligger hele tiden på lur. Frykten for at skammen skal aktiveres, er stor, og nettopp denne frykten er nok med på å forme de innlegg eller bilder som legges ut på sosiale medier.

 

Visse temaer unngås

Nå er det ikke meningen at sosiale medier skal være en møteplass hvor man er for privat. Heller ikke er det stedet hvor man skal utlevere sine venner eller sin familie. Det er derfor en selvfølge at det er visse ting man ikke deler på Facebook. Det kan likevel være greit å nevne noen av de temaene som konsekvent ikke nevnes.

Ingen skriver:

Ingen skriver: "Jeg har det tøft for tiden, har nettopp forstått at datteren min sliter veldig."

Det er ikke uvanlig at en sønn eller datter sliter på ulike måter, enten det er snakk om rusmisbruk, spiseforstyrrelse eller mobbing. Likevel er det å være åpen om dette, forbundet med en sterk skamfølelse. De bilder av barna som legges ut på sosiale medier, og den teksten som følger med, tar hensyn til dette. Det er nok hovedgrunnen til at alle barna på FB tilsynelatende er like lykkelige som de voksne.

 

Ingen skriver: «Jeg har mange FB-venner, men likevel føler jeg meg jævlig ensom.»

Ingenting aktiver skamfølelsen mer enn ensomheten. Det er egentlig et paradoks, for  ensomhetsfølelsen begynner å bli svært vanlig; den deles i dag av veldig mange mennesker.

Image of affectionate couple in warm clothes outside
Lykke på sosiale medier.                          Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

Ingen skriver: «Jeg har følt meg deprimert lenge, og legen satte meg på et antidepressivt medikament.»

Ikke nok med at man skal slite med depressive symptomer, men man skal i tillegg måtte skamme seg over disse. Dette er også et paradoks, fordi depresjoner blir stadig vanligere, og rammer svært mange mennesker. Psykiske lidelser er dessverre fortsatt forbundet med stigma.

 

Ingen skriver: «Jeg opplever ekteskapet som et mareritt, men jeg våger ikke å skille meg.»

Frykten for å skulle måtte leve videre som singel, kan være det som holder mange dysfunksjonelle forhold sammen. Skulle den kunstige fasaden slå sprekker, er det dessuten ikke godt å si hvordan omgivelsene ville reagere. Skam!

 

Ingen skriver: «Vi sliter virkelig økonomisk for tiden, og må derfor bli hjemme i ferien.» 

Det blir med andre ord ingen feriebilder på FB eller Instagram, for hvem er modig nok til å dele bilder av en familie som ikke har råd til en skikkelig ferietur. Barn som griller pølser i skogkanten, kunne selvfølgelig vært et greit motiv, hadde det ikke vært for skammen som ville fulgt med på lasset.

perfect untouched natural beach with blue ocean in australia
Ferieminne på sosiale medier.                  Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

Vi pynter alle på virkeligheten

Mitt poeng er at det ikke bare er kjendisbloggere som lyver. Eller later som. Dette gjelder dessverre svært mange av oss i vårt møte med sosiale medier. Vi pynter på virkeligheten for å slippe å kjenne på skamfølelsen.

 

Selv om vi kan være rause og empatiske når det gjelder andre mennesker, har det tilsynelatende blitt slik at det ikke finnes plass til svakhet, nederlag eller utilstrekkelighet når vi skal presentere oss selv.

Virkelig modig er den personen som våger å stå frem på sosiale medier, uten å skjule sine mangler eller sårbarhetsområder.

 

Hvordan skal våre barn tro på det vi sier?

Jeg sier ikke at det er feil å la være å dele alt det triste som skjer i livene våre. Kanskje er det godt at Facebook er en arena hvor man for et øyeblikk slipper unna denne verdens elendighet. Poenget mitt er bare at så lenge vi konsekvent deler positive øyeblikk, og like konsekvent skjuler livets negative sider, kan det bli vanskelig for våre barn å tro det skal være mulig å bli akseptert som den man er; en person som ikke er perfekt. En person med feil, skavanker og sårbarhetsområder.

 

Vi trøster våre barn med at de skal være stolte av seg selv, og at de er bra nok som de er. Samtidig viser vi gjennom vår deltakelse i sosiale medier at det kan være langt mellom teori og praksis, og at trøsten vi kommer med, lett kan fremstå som hul og overflatisk.


Illustrasjonsfoto: Colourbox
 

Stilling ledig som ærlig rollemodell

Falch lyser ut en ledig stilling som ærlig rollemodell. I mine øyne er hun selv en opplagt kandidat til denne stillingen, og jeg synes hun bør påta seg oppgaven. Uten at jeg kjenner Ulrikke Falch, føler jeg meg nemlig ganske så sikker på at hun vil komme til å gjøre en meget god jobb. Som ærlig rollemodell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hits